Actueel

Verslag kennissessies Jongeren in Beeld

Interactieve kennissessies

In 2018 is het Inlichtingenbureau gestart met het product Jongeren in Beeld. Inmiddels ontvangen ruim 100 gemeenten elke maand een rapportage van jongeren in de leeftijd 23 tot 27 jaar, zonder startkwalificatie, zonder onderwijsinschrijving, zonder werk en zonder uitkering. Een goed moment om stil te staan bij de ervaringen en resultaten tot nu toe. Daarom organiseerden het IB op 12 en 21 november in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twee interactieve kennissessies over Jongeren in Beeld.

Opmerkingen uit het veld

Het programma begon met een welkomstwoord en toelichting op het product door Marjorie Stots en Marije Timmer. In de eerste sessie gaf de gemeente Drechtsteden vervolgens een presentatie over hun werkwijze en ervaringen met Jongeren in Beeld. In de tweede sessie werden de gemeenten Tilburg en Amsterdam uitgelicht. Ook was Lodewijk Berkhout aanwezig om namens het ministerie een update te geven over de plannen en toekomstige ontwikkelingen.

Een aantal productwensen die werden genoemd waren de koppeling met de Kamer van Koophandel, het uitstroomprofiel van DUO en de VSO/PRO indicatie aangezien er veel zelfstandigen tussen de jongeren blijken te zitten. Daarnaast gaven gemeenten aan dat ze graag gebruik zouden willen maken van trajecten die bijvoorbeeld het RMC inzet. Ook werd duidelijk dat gemeenten in sommige gevallen zorgen hebben over de kosten die deze dienstverlening met zich mee kan brengen en verschillen zien tussen beschikbare trajecten en budgetten.

Ervaringen en tips uitwisselen

In het tweede deel van de sessie gingen de deelnemers in twee groepen uiteen en kregen ze de kans om best practices uit te wisselen door met elkaar in gesprek te gaan over de volgende thema’s: verrijking en analyse bestand; samenwerking en bewerkersovereenkomsten, plan van aanpak, ondersteuningsaanbod doelgroep en ervaringen en resultaten

Op het gebied van bestandsvergelijking werd er onder andere geadviseerd om openbare bronnen te raadplegen zoals Facebook, Google etc. en je netwerk in te zetten nog voordat je gaat kijken naar overeenkomsten. Op het gebied van ondersteuningsaanbod werden er tips uitgewisseld over de benaderwijze van de jongeren: individuele benadering aan de hand van kaartjes of flyers werkt, bereik jongeren via eigen media zoals whatsapp etc. en schrijf kleine groepjes per keer aan zodat de vervolgstappen behapbaar blijven. Ook werd er geadviseerd om het huisbezoek positief in te steken. Leg uit dat je er bent om te helpen en kom nooit met lege handen maar biedt bijvoorbeeld opleidingen, vacatures of leerwerktrajecten aan. Tot slot; communiceer met ketenpartijen zoals wijkgemeenten.
Vervolgens werd plenair teruggekoppeld wat er aan de verschillende tafels was besproken. De dag werd afgesloten met een lunch.

Informatie

De presentatie van de kennissessies kunt u hier vinden. Via deze link is het mogelijk om de presentatie van de gemeente Drechtsteden te openen. Bekijk de productpagina voor achterliggende informatie over het product of download de handleiding voor informatie over de technische werking.

Theme picker