Kwijtschelding 3.0

In nauwe samenwerking met de werkgroep Kwijtschelding van de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) is afgelopen jaren hard gewerkt aan de totstandkoming van Kwijtschelding 3.0. Dit betreft een doorontwikkeling op de bestaande geautomatiseerde toets Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding. De verbeterde toets biedt gemeenten en waterschappen nog meer ondersteuning en flexibele gebruiksmogelijkheden in de beoordeling van aanvragen voor en/of de ambtshalve verlenging van kwijtschelding van lokale belastingen.

Verbeteringen in de nieuwe kwijtscheldingstoets

Naast dat er extra mogelijkheden (o.a. in het toepassen van beleidsvrijheden) en verbeteringen zijn doorgevoerd binnen de bestaande deeltoetsen, zijn er ook volledig nieuwe toetsen toegevoegd. Er zijn o.a. nieuwe deeltoetsen mogelijk op ondernemerschap, de ontvangst van alimentatie en aanwezige hypotheekschuld (woningbezit). Daarnaast is er een handelswaardebepaling voor voertuigen toegevoegd. Aan de rechterzijde van de pagina vindt u de link naar het document met daarin de belangrijkste verschillen tussen de bestaande kwijtscheldingsdienst (2.0) en de nieuwe Kwijtschelding 3.0 dienstverlening.

Kwijtschelding 3.0 biedt de mogelijkheid om voor meerdere organisaties in 1 bestand aan te leveren, waarbij per organisatie op basis van de beleidsvrijheden tegen verschillen normen kan worden getoetst. In de handleiding (onderaan deze pagina) is de werking en het gebruik van alle verschillende deeltoetsen uitvoerig beschreven.

Overstappen naar Kwijtschelding 3.0, let hier dan goed op!

Eind 2024 zal de bestaande kwijtscheldingsdienst verdwijnen. Tot die tijd kunt u overstappen naar Kwijtschelding 3.0. Er zijn echter een aantal aandachtspunten voordat u Kwijtschelding 3.0 gaat afnemen.

  1. Let op: de huidige kwijtscheldingsdienst wordt na 1 maand stopgezet.

Nadat u zich (hieronder) heeft aangemeld voor Kwijtschelding 3.0 zal de huidige informatiedienst Kwijtschelding na precies 1 maand worden stopgezet. Het is namelijk niet de bedoeling dat u beide informatiediensten naast elkaar gaat gebruiken en via beide diensten aanleveringen doet. De werking van Kwijtschelding 3.0 is door de deelnemende organisaties van de werkgroep Kwijtschelding (LVLB) zeer uitvoerig getest. Deze periode van 1 maand is dan ook uitsluitend bedoeld om nog antwoordrapporten van de huidige Kwijtscheldingsdienst te kunnen ophalen en veilig te stellen. Dus 1 maand nadat u toegang heeft gekregen tot Kwijtschelding 3.0 wordt de huidige kwijtscheldingsdienst uit het portaal Werk en inkomen, Onderwijs en Belastingen verwijderd. Indien u vraag- en/of antwoordbestanden wilt bewaren, dient u deze te downloaden en lokaal op te slaan. (NB. Voor Kwijtschelding 3.0 geldt een bewaartermijn van 3 maanden (in tegenstelling tot nu nog 1 jaar).

  1. Ondersteunt uw softwareleverancier al Kwijtschelding 3.0?

Veel gemeenten en waterschappen maken voor dienstverlening voor kwijtschelding gebruik van een pakket van een softwareleverancier (bv. Centric, Gouw-IT, PinkRoccade, XXLNC, Level, etc.). Op basis hiervan worden bv. de vraagbestanden aangemaakt en/of worden antwoordbestanden ingelezen voor verdere verwerking. Op basis van de met hen gedeelde productspecificaties hebben de softwareleveranciers verschillende momenten aangegeven waarop zij verwachten gemeenten en waterschappen te kunnen ondersteunen voor Kwijtschelding 3.0. Indien uw softwareleverancier hier klaar voor is zult u vanuit hen hierover bericht ontvangen. Wilt u Kwijtschelding 3.0 gaan afnemen, neem dan (zo nodig) eerst contact op met uw softwareleverancier om er zeker van te zijn dat deze de nieuwe Kwijtschelding 3.0 ondersteunt. Zoals hierboven aangegeven, zal de bestaande kwijtscheldingsdienst 1 maand na aanmelding voor Kwijtschelding 3.0 van het portaal Werk en inkomen, Onderwijs en Belastingen worden verwijderd.

Afnemen Kwijtschelding 3.0

Indien u bovengenoemde aandachtspunten goed heeft doorlopen, kunt u Kwijtschelding 3.0 afnemen door een verzoek hiervoor te mailen aan klantsupport@inlichtingenbureau.nl. Zij zullen nagaan of sprake is van actueel ondertekend contract voor afname van Kwijtscheldingdienstverlening. Vervolgens zullen de bestaande product- en gebruikersbeheerders van de huidige kwijtscheldingsdienst ook toegang krijgen tot de nieuwe informatiedienst Kwijtschelding 3.0. Deze nieuwe dienst zal in het portaal Werk en inkomen, Onderwijs en Belastingen worden toegevoegd. Zoals hierboven aangegeven, zal 1 maand na deze toegang het bestaande Kwijtscheldingsproduct wordt stopgezet en binnen het portaal verdwijnen.

Indien u andere of meerdere personen toegang wilt geven tot deze dienst, dan kunt u hiervoor het Aanmeldformulier nieuwe gebruiker IBIS informatiesysteem Inlichtingenbureau gebruiken.