Berichtenverkeer zorg

Berichtenverkeer Zorg

Het Inlichtingenbureau faciliteert de digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en (keten)partners op het gebied van langdurige zorg of jeugdzorg. Zo wisselen gemeenten binnen de diensten iWmo en iJw berichten uit met zorgaanbieders. Naast de iWmo en iJw berichtenstroom ondersteunt het Inlichtingenbureau ook een berichtenuitisseling tussen gemeenten en het CIZ (iPGB) en gemeenten en het CAK (iEB). Het berichtenverkeer staat voor een transparante en eenduidige gegevensuitwisseling die ervoor zorgt dat gemeenten hun inwoners snel de zorg kunnen geven die zij nodig hebben.

Berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet

Met het iWmo en iJw berichtenverkeer kunnen gemeenten en zorgaanbieders op een veilige manier informatie uitwisselen.

Lees meer

Berichtenverkeer Eigen bijdrage

Met het iEb berichtenverkeer kunnen gemeenten en CAK eenvoudig informatie uitwisselen over het Wmo-abonnementstarief.

Lees meer

Berichtenverkeer Persoonsgebonden budget

Met de Persoonsgebonden Budget (PGB) berichten kunnen gemeenten op veilige wijze informatie uitwisselen met de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Lees meer