Belangrijke wijziging in rapportage Rechtmatigheidscontrole

Wij hebben geconstateerd dat er door enkele gemeenten, in het kader van de toets op Rechtmatigheidscontrole verouderde gegevens worden aangeleverd. Op grond van de vastgestelde bewaartermijn, zullen deze verouderde gegevens met ingang van 20 februari door het Inlichtingenbureau worden afgekeurd.

Belangrijke gebruikersinformatie

Dossiers met een einddatum ouder dan 15 maanden worden afgekeurd. Het bestand krijgt dan de status ‘incompleet’. Let wel: er worden geen totale aanleverbestanden afgekeurd: uitsluitend de regels die te oude gegevens bevatten worden afgekeurd, de regels die correct zijn worden wel geaccepteerd. Dit is gemakkelijk inzichtelijk te maken door verder te klikken op het betreffende bestand. Daarmee opent het verwerkingsverslag waarin zichtbaar is welke BSN’s afgekeurd zijn, met de bijbehorende reden.

Wat te doen: controle en schoning

Om ervoor te zorgen dat er geen verouderde gegevens meer worden aangeleverd en dus geen regels meer worden afgekeurd, dienen gebruikers de aanleverselecties te controleren en waar nodig te schonen. Wellicht dat de betreffende pakketleverancier hiervoor aanpassingen dient te verrichten. Het is dus raadzaam om contact met hen op te nemen. 

Voor aanvullende vragen kan uiteraard ook contact worden opgenomen  met onze Servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of via 0800 222 11 22. Onze medewerkers helpen u graag verder.