Testomgeving Transactiestandaard4.0

Voor de overstap op Transactiestandaard4.0  kunnen leveranciers en gemeenten de werking van de functionaliteiten DKD-inlezen en DKD aanleveren testen op basis van nieuw ingestelde (sub)OIN’s.

Let op!
Onderstaande informatie geldt alleen voor gemeenten die gebruik maken van DKD-inlezen via webservice.

Hoe kan ik testen?

 1. Autorisatie (sub)OIN en aanvraag testperiode
  Stuur 2-3 weken voordat u wilt testen een mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl om uw (sub)OIN’s te autoriseren en een testperiode aan te vragen. Vermeld in de mail de volgende gegevens:
  1. Naam gemeente;
  2. Geef aan voor welke applicatie de autorisatie van (sub)OIN’s plaatsvindt;
  3. Geef aan welke berichten u voor DKD inlezen wilt testen. Raadpleeg het overzicht voor alle actuele berichtversies. 
  4. Geef aan wanneer u wilt testen.
   Procedure: Het Inlichtingenbureau vraagt de testperiode aan bij het BWKI. Het BKWI laat ons weten of de ingediende testperiode akkoord is, waarna wij u hierover zullen informeren.

   Let op! De week vóór de release en de week van de release zelf zijn gereserveerd voor het BKWI om te testen. Raadpleeg hier de releasedata.

 

 1. Stel uw (sub)OIN zelf in via het portaal van het Inlichtingenbureau
  1. Log in op het klantportaal Werk en Inkomen;
  2. Selecteer in de rechter menublak het product DKD;
  3. Ga naar het tabblad ‘’DKD leveranciers’’;
  4. Koppel hier zelf uw subOIN.
    
 2. URL’s testomgeving
  Om DKD-inlezen vooraf te kunnen testen maakt u gebruik van onderstaande URL’s. Voor deze testomgeving zijn dezelfde technische voorwaarden van kracht als op de productieomgeving.
  1.  Gemnet 
   Voor de Gemnet testomgeving maakt u gebruik van onderstaande URL:
   https://connect.acct.gemnet.inlichtingenbureau.nl/postkantoor/SOAP/SuwiML/Berichtnaam-versienummer>
    
  2. Diginetwerk
   Voor de Diginetwerk testomgeving maakt u gebruik van onderstaande URL:
   https://connect.acct.diginetwerk.inlichtingenbureau.nl/postkantoor/SOAP/SuwiML/Berichtnaam-versienummer>

Let op! Wilt u als leverancier via uw eigen applicatie testen? Zorg dan dat u verbonden bent met Gemnet of Diginetwerk.

Heeft u nog geen (sub)OIN’s aangevraagd?

Het aanvraagproces van (sub)OIN’s is afhankelijk van de gemeentelijke organisatievorm. Het Inlichtingenbureau heeft daarom alle organisatievormen uitgeschreven. Hierdoor ziet u welk scenario voor de gemeente van toepassing is in het aanvraagproces van het (sub)OIN. Om veiligheidsredenen is deze informatie alleen beschikbaar op aanvraag. Vraag het document ''Richtlijnen scenario’s aanvraag (sub)OIN gemeenten’’ daarom op bij onze servicedesk, via servicedesk@inlichtingenbureau.nl en zorg ervoor dat uw gemeente of leverancier tijdig (sub)OIN’s aanvraagt. Bekijk ook eerdere berichtgeving op onze website.