Foto zorg (categoriepagina)

Samenloop Wlz - Wmo

Op het gebied van de Wlz levert het Inlichtingenbureau een tweetal diensten. De Wlz registertoets en de Wlz signalen lijken veel op elkaar, want beiden signaleren samenloop tussen Wmo zorg en zorg uit de Wlz. Toch zit hier een nuance in: de Wlz signalen worden afgegeven wanneer clienten met Wmo zorg een samenloop hebben met de geldigheid van de Wlz. Bij de registertoets kan de gemeente een client (bv aan de balie) bevragen of er een Wlz indicatie is. Er hoeft dan geen sprake te zijn van Wmo zorg, maar van voorgenomen Wmo zorg. Zo wordt de Wlz registertoets dus preventief ingezet om samenloop te voorkomen terwijl de dienst Wlz signalen deze samenloop juist achteraf signaleert.

Door beide diensten binnen de gemeente in te zetten wordt samenloop tussen Wlz en Wmo tot een minimum teruggedrongen.

Wlz Registertoets

Middels de Wlz Registertoets kunnen gemeenten checken of burgers een Wlz-indicatie hebben.

Lees meer

Wlz Signalen

Gemeenten kunnen tijdens een lopende Wmo-verstrekking een signaal ontvangen indien de cliënt ook een Wlz-indicatie heeft.

Lees meer