Werk en inkomen banner

Re-integratie

Met de dienst re-integratie ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten bij het voorkomen en bestrijden van sociale uitsluiting van kwetsbare groepen binnen de samenleving.

Berichtenverkeer inzake LKS

Het onderdeel berichtenverkeer inzake loonkostensubsidie (LKS) maakt inzichtelijk welke instantie verantwoordelijk is voor de re-integratietaak en de betaling LKS.

Lees meer

ESF REACT-EU

Met behulp van de toets ESF REACT-EU kunnen gemeenten aantonen of deelnemers in aanmerking komen voor medefinanciering vanuit het Europees Sociaal Fonds.

Lees meer

Jongeren in Beeld

Met Jongeren in Beeld ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten bij het in beeld brengen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in de leeftijdscategorie 23-27 jaar

Lees meer

Praktijkroute

Via de Praktijkroute kunnen cliënten zonder gevalideerde loonwaardemeting van UWV opgenomen worden in het doelgroepregister.

Lees meer

Dennis en Eva

Instrumentengidsen Dennis en Eva faciliteren kennisdeling, samenwerking en harmonisatie. Dit leidt tot een betere begeleiding van werkzoekenden en werkgevers.

Lees meer

Doelgroepouders kinderopvangtoeslag

Het Inlichtingenbureau verstrekt ieder kwartaal een rapportage doelgroepouders kinderopvangtoeslag, zodat de Belastingdienst het recht op kinderopvangtoeslag definitief vast te kan stellen.

Lees meer