Activeren en begeleiden van jongeren

In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft IZI Solutions onderzoek verricht naar het bereiken en activeren van schoolgaande- en werkzoekende jongeren. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch, diepte-interviews, expertsessies met wetenschappers, onderzoekers, trendwatchers, communicatiespecialisten en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties. De resultaten van deze gesprekken zijn vervolgens in focusgroepen met schoolgaande en werkzoekende jongeren getoetst.

Voorbeelden van do’s en don’ts

Jongeren in Beeld helpt gemeenten bij het opsporen van jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het toepassen van deze gegevens vraagt om een aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeftes van deze jongeren. Het onderzoek van IZI Solutions is samengevat in enkele do’s en don’ts en stelt bijvoorbeeld dat persoonlijk contact en een gedegen intake belangrijk zijn om een jongere te activeren. De tijd nemen om te luisteren en vragen te stellen helpt volgens het rapport, dat in samenwerking met jongeren tot stand is gekomen, om inzicht te krijgen in de interesses, passies, obstakels en omgevingsfactoren van de jongere.