Releases iWmo en iJw

Jaarlijkse releases

Ieder jaar worden de iStandaarden van het Wmo/Jw berichtenverkeer onderzocht en verbeterd door middel van releases. Het doel van de verdere ontwikkeling van de standaarden is om vermijdbare administratieve lasten binnen de Wmo en Jw verder terug te dringen. 

Release 3.1

Op 4 april wordt release 3.1 geïmplementeerd. Wat zit er precies in deze release?

Wijzigingen

 • Einddatum optioneel bij frequentie Totaal binnen geldigheidsduur.
 • Omvang in Jw317/Wmo317 is verplicht te vullen indien de productcode gevuld is.
 • Aspecifieke en Generieke toewijzing met budget mogelijk via VOT.
 • Reden wijziging 01 vervallen, toegevoegd 13 'verwijderd' en 14 'Administratieve correctie'’.
 • Reden stopzorg toegevoegd : Uitstroom naar ander domein, overstap naar andere aanbieder.
 • Opplussen van eerder gedeclareerde productperiode mag alleen via crediteren en daarna debiteren werkelijk volume.
 • 2 wekelijkse levering Huishoudelijk Hulp is mogelijk, bij frequentie per week. IV077.

Verwijderd

 • Declaratie/factuur berichten 303/304 zijn vanaf 4 april 2022 niet meer te gebruiken via de keten.

Verbeterd

 • Regel mbt Stapeling hulpmiddelen.
 • Verduidelijking dat regieberichten niet voorwaardelijk mogen zijn aan declaratie.
 • Verduidelijking declareren per week bij einde toewijzing.
 • Omschrijving Productperiode.
 • Verheldering invulinstructie IV089, afrondregel van uurtarief naar minuuttarief. Eerst berekenen dan pas afronden.

Vragen

Heeft u vragen over de release? Onze servicedesk staat op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Zij zijn telefonsich bereikbaar via 0800 222 11 22 of per e-mail via servicedesk@inlichtingenbureau.nl. Met inhoudelijke vragen kunt u terecht op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.