Centrale Rekenvoorziening beslagvrije voet Schuldhulpverlening

Centrale voorziening BVV

De Wet vBVV vereenvoudigt de regels voor het berekenen van de beslagvrije voet. De vereenvoudiging van de regels betekent dat de beslagvrije voet op een eenduidige wijze vastgesteld wordt en minder afhankelijk is van informatie van mensen met schulden zelf. Op deze manier worden zowel de gemeente als de burger administratief ontlast. De beslagvrije voet kan worden berekend via de Centrale rekenvoorziening die het Inlichtingenbureau beschikbaar stelt aan gemeenten voor de afdeling schuldhulpverlening of organisaties aan wie de gemeente deze taak heeft gedelegeerd of gemandateerd.​

De centrale rekenvoorziening wordt aan de schuldhulpverleners ter beschikking gesteld via het Portaal schuldhulpverlening. Binnenkort zal deze ook via applicatie-tot-applicatie (webservice) beschikbaar komen zodat uw softwareleveranciers de berekening van de BVV rechtstreeks in uw systeem mogelijk kan maken.  ​

Meer schulden voorkomen

De beslagvrije voet wordt vastgesteld op basis van een brede set gegevens, zoals de grootte van het huishouden waarin de persoon met schulden leeft, het inkomen en de toeslagen waarop hij of zij recht heeft. Omdat mensen met schulden vaak geen goed zicht hebben op hun eigen financiële positie en minder vaak op informatieverzoeken blijken te reageren, wordt de beslagvrije voet op dit moment vaak te laag vastgesteld. Dat kan voor problemen zorgen bij deze groep mensen. Juist daarom is het zo belangrijk om een generieke rekentool te introduceren waarmee extra controle op een te lage beslagvrije voet mogelijk wordt en grotere (schuld)problemen bij mensen met schulden voorkomen worden.

Kosteloos aansluiten

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau. Wel dient u rekening te houden met de kosten voor e-herkenning. ​

Heeft u interesse in het product of meer behoefte aan inhoudelijke informatie? Neem dan contact op het een van onze accountmanagers, via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl