Inzageverzoeken

Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben het recht om te vernemen of en zo ja welke persoonsgegevens zijn verwerkt (artikel 15 AVG). Wilt u weten met welk doel en op basis van welke grondslag het Inlichtingenbureau uw persoonsgegevens verwerkt? En van wie wij uw persoonsgegevens ontvangen en aan wie wij ze leveren? Lees dan de pagina verwerking persoonsgegevens

Het Inlichtingenbureau verwerkt alleen gegevens op basis van een vraag van een gemeente. Dit kan zijn op het moment dat u een uitkering aanvraagt, of zorg nodig hebt.

Gemeente contactpunt

Hebt u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over de persoonsgegevens die het Inlichtingenbureau over u verwerkt? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente waar u staat ingeschreven (woongemeente). Bij de gemeente kunt u bijvoorbeeld een inzageverzoek indienen. U kunt dan via de gemeente opvragen welke persoonsgegevens het Inlichtingenbureau over u heeft verwerkt. Het Inlichtingenbureau kan, indien gewenst, de gemeente daarbij ondersteunen, maar geeft zelf niet rechtstreeks inzage in de verwerking van persoonsgegevens. Deze afspraken zijn opgenomen in het samenwerkingsprotocol tussen het Inlichtingenbureau en gemeenten. Het doel van deze afspraak is om de informatieverstrekking aan burgers via een centraal punt te laten verlopen. Dit is de gemeente, die hiermee altijd het aanspreekpunt is voor burgers.

Vragen en informatie

Mocht u nog vragen hebben over de rol van het Inlichtingenbureau? Raadpleeg dan ons overzicht met veelgestelde vragen. Of bekijk ons jaarverslag 2020. In dit jaarverslag leest u wat het Inlichtingenbureau doet en met welk doel wij gegevens leveren aan gemeenten.