Banner Schuldhulpverlening

Derdenbeslag en schuldhulpverlening

Binnen het beleidsterrein Schulden wordt door het Inlichtingenbureau invulling gegeven aan de ondersteuning van gemeentelijke werkprocessen ter uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) en de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). Dit doen wij in opdracht van het ministerie SZW. 

De Wet vBVV vereenvoudigt de regels voor de beslagvrije voet. De vereenvoudiging van de regels betekent dat de beslagvrije voet op een eenduidige wijze vastgesteld wordt en minder afhankelijk is van informatie van mensen met schulden zelf. Op deze manier worden zowel de gemeente als de burger administratief ontlast. De beslagvrije voet kan worden berekend via de centrale rekenvoorziening die het Inlichtingenbureau beschikbaar stelt aan gemeenten voor de afdeling sociaal domein, belastingen en schuldhulpverlening. 

De aanpassing op de Wgs stelt gemeenten nog beter in staat om burgers te ondersteunen bij de schuldhulpverlening. Hiervoor is de beschikbaarheid en ontsluiting van gegevens noodzakelijk. Het Inlichtingenbureau levert hiervoor de toegang voor schuldhulpverleners tot de centrale rekenvoorziening. Zo kunnen gemeenten rekening houden met de beslagvrije voet van de schuldenaar en deze opnemen in het plan van aanpak. Daarnaast zal relevante informatie over inkomen en vermogen van de schuldenaar beschikbaar worden gesteld voor inlezen in de eigen applicatie bij de gemeente. De dienstverlening in het kader van Wgs wordt beschikbaar gesteld als schuldhulpvoorziening voor gemeenten. 

Centrale Rekenvoorziening Beslagvrije Voet voor Schuldhulpverlening

Via de Centrale Rekenvoorziening BVV kunnen schulddienstverleners geautomatiseerd de beslagvrije voet berekenen en een rapportage genereren voor het plan van aanpak. 

Lees meer

Besluit tot toegang Schuldhulpverlening

Deze informatiedienst levert de benodigde gegevens voor het nemen van een besluit over toegang tot schuldhulp aan de gemeentelijke schuldhulpverlener.

Lees meer

Plan van aanpak Schuldhulpverlening​

Deze informatiedienst levert gegevens voor het vaststellen en uitvoeren van het plan van aanpak schuldhulpverlening (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening).​

Lees meer

Centrale Rekenvoorziening Beslagvrije Voet voor Derdenbeslag

Via de Centrale Rekenvoorziening BVV kunnen beslagleggende organisaties geautomatiseerd de beslagvrije voet berekenen en een modelmededeling genereren. 

Lees meer