Schuldhulpverlening

Derdenbeslag en schuldhulpverlening

Binnen de keten voor derdenbeslag en schuldhulpverlening wordt door een groot aantal overheidspartijen (zoals de VNG, Belastingdienst, UWV en (gerechts)deurwaarders) gewerkt aan de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en het traject dat moet leiden tot een verbreding van het beslagregister. De op handen zijnde wet regelt dat de beslagvrije voet van schuldenaren met geautomatiseerd beschikbaar gestelde gegevens kan worden vastgesteld. Deze wet is per 1 januari 2021 in werking getreden. 

Naar aanleiding van de op 1 januari 2021 in werking getreden wet vereenvoudiging Beslagvrije voet heeft Stichting inlichtingenbureau een rekentool ontwikkeld waarmee gemeenten eenvoudiger en sneller de belastingvrije voet van inwoners met schulden kunnen berekenen. De zogeheten Centrale Voorziening Bvv voorziet hiermee in de wens van de overheid om gemeenten burgers met schulden beter te kunnen helpen indien nodig.  

Derdenbeslag

Met de Rekentool Bvv kunnen beslagleggers geautomatiseerd de belastingvrije voet van schuldenaren berekenen.

Lees meer

Schuldhulpverlening

Met de Rekentool Bvv kunnen schuldhulpverleners geautomatiseerd de belastingvrije voet van schuldenaren berekenen.

Lees meer