Praktijkroute

De praktijkroute is een extra toegang tot de doelgroep banenafspraak. Zodra iemand op grond van de praktijkroute is opgenomen in het doelgroepregister telt de baan mee voor de banenafspraak en kunnen werkgevers aanspraak maken op de no-riskpolis.

Mensen worden zonder beoordeling door UWV in het doelgroepregister van de banenafspraak opgenomen indien er via een gevalideerde loonwaardemethodiek is vastgesteld dat iemand een loonwaarde heeft onder het wettelijk minimumloon.

Hoe werkt het?

  • Een gemeente stelt via een gevalideerde loonwaardemethodiek op de werkplek de loonwaarde vast van een cliënt;
  • De gemeente bepaalt, zonder beoordeling door UWV, of een cliënt in staat is het wettelijk minimum loon te verdienen;
  • Een cliënt komt in aanmerking voor een doelgroepsbepaling als blijkt dat hij of zij een loonwaarde heeft onder het wettelijk minimumloon (WML);
  • Als de gemeente concludeert dat het percentage loonwaarde van een cliënt onder het wettelijk minimumloon ligt, vullen zij het DKD Re-integratiebericht en geven de informatie door aan het Inlichtingenbureau;
  • Het Inlichtingenbureau zet het bericht om in een signaal en stuurt het signaal door naar UWV;
  • UWV haalt het signaal op in het portaal van het Inlichtingenbureau en stuurt dit naar de afdeling en-/of medewerker die belast is met dit onderwerp
     

Op de website van het UWV kunt u meer informatie vinden over het doelgroepregister. Op deze pagina leest u onder andere wie er worden opgenomen in het doelgroepregister of hier bezwaar tegen gemaakt kan worden en hoe het aanmeld- en uitschrijfproces eruit ziet.