Centrale Rekenvoorziening beslagvrije voet (BVV)

Meld u nu aan voor de centrale rekenvoorziening voor Derdenbeslag

Stichting Inlichtingenbureau heeft hard gewerkt aan een rekentool die de totale, toegepaste berekening voor het bepalen van de beslagvrije voet uitvoert. De rekentool zorgt ervoor dat beslagleggende partijen de beslagvrije voet transparanter en deels geautomatiseerd kunnen berekenen. De rekentool is via een webportaal en via applicatie-tot-applicatie (webservice) beschikbaar zijn voor gemeenten en waterschappen.

Aanmelden voor de BVV-rekentool via PDF

Kunt u zich niet digitaal aanmelden voor BVV, omdat u nog niet over de inloggegevens van het nieuwe klantportaal beschikt? Download dan het aanmeldformulier BVV-rekentool. U kunt het formulier ingevuld en ondertekend mailen naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl. Wilt u als organisatie een nieuwe gebruikersbeheerder aanmelden? Download dan het aanmeldformulier voor gebruikersbeheerders. 

Vraag eHerkenning aan

Om gebruik te maken van de rekentool via het portaal Derdenbeslag heeft uw organisatie eHerkenning nodig. Indien uw organisatie dit nog niet heeft, adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk aan te vragen bij uw eHerkenningsprovider. Er moet op organisatieniveau én op gebruikersniveau eHerkenning aangevraagd worden. Houdt hierbij rekening met mogelijke doorlooptijden van 2 tot 4 weken voor de aanvraag en met het minimale benodigde beveiligingsniveau eH3.

Heeft uw organisatie al wel eHerkenning, dan kunt u uw medewerkers machtigen voor het gebruik van de BVV-rekentool. Voor meer informatie omtrent uw e-herkenningsmiddel verwijzen wij u graag door naar de website van eHerkenning.

Vraag een subOIN aan​

Om als afdeling van een organisatie gebruik te maken van de BVV-rekentool, dient er een zogenaamd subOIN aangevraagd te worden.

 Mocht u voor meerdere afdelingen van uw organisatie gebruik willen maken van de BVV-rekentool, dienen er ook meerdere subOIN aangevraagd te worden. Beide subOINs kunt u dan aanmelden op het aanmeldformulier. Om te bepalen of de organisatie reeds een OIN of subOIN maakt u gebruik van de centrale OIN raadpleegvoorziening van Logius. Indien er nog geen geldig OIN beschikbaar is, dan kan deze worden aangevraagd via het aanvraagformulier OIN van Logius. Een subOIN vraagt u aan via: aanvraagformulier subOIN

Concreet betekent dit dat het OIN de organisatie in het geheel representeert. Wilt u de afdeling gemeentelijke belastingen toevoegen, dient er een apart subOIN aangevraagd te worden en vermeld te worden op het aanmeldformulier. Wilt u daarnaast ook de afdeling Participatiewet aanmelden voor de BVV-rekentool, dient er nog een apart subOIN aangevraagd en aangemeld te worden. 

Aanmeldhandleiding beschikbaar

Om u zo goed mogelijk door de aanmeldprocedure heen te leiden is er een aanmeldhandleiding beschikbaar. Hierin vindt u alle details omtrent de aanmelding. Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben over uw aanmelding, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze servicedesk. 

Bijgevoegd vindt u ook de concept aansluit- en gebruiksvoorwaarden voor het portaal Derdenbeslag. Deze zullen in Q4 door SZW worden geformaliseerd. Het Inlichtingenbureau verwacht geen grote aanpassingen hierop.

Schakel met uw softwareleverancier of interne applicatie/systeembeheerder

Na het voltooien van uw aanmelding is het ook mogelijk om de koppelingen tussen de BVV-rekentool en uw eigen beslagsystemen te gaan leggen. Om deze koppeling te realiseren adviseren wij u vooral spoedig contact op te nemen met de applicatie- of systeembeheerder binnen uw eigen organisatie of uw softwareleverancier. Zij kunnen u helpen met de technische stappen die verder genomen moeten worden in het aansluitproces.

Kosteloos aansluiten

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de BVV-rekentool. Wel dient u rekening te houden met de kosten voor e-herkenning en eventuele kosten die uw softwareleverancier rekent voor de realisatie van de koppeling.