Dennis & Eva

VNG heeft samen met gemeenten drie instrumentengidsen ontwikkeld die de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers eenvoudig, eenduidig en inzichtelijk maken: Dennis, Eva en Eva.RMT. De instrumentengidsen worden vanaf 1 januari 2024 in beheer genomen door het Inlichtingenbureau.

Dennis is een instrumentengids binnen de arbeidsmarktregio’s en helpt de werkgeversdienstverlening te verbeteren. Eva is een instrumentengids voor professionals binnen de gemeenten en ondersteunt om mensen te begeleiden naar werk of duurzame participatie. Eva.RMT is ontwikkeld voor regionale mobiliteitsteams. De ontwikkeling van Dennis en Eva richt zich voor nu op professionals, maar ook op werkgevers (Dennis) en werkzoekenden (Eva). Organisaties vullen Dennis en Eva zelf met lokale en regionale instrumenten. Deze zijn vervolgens zichtbaar in alle instrumentengidsen, net als landelijke instrumenten. Zo ondersteunen Dennis en Eva beide kanten van het proces om inwoners naar werk, scholing of participatie te begeleiden.

Doel

Door transparantie en eenheid van taal ontstaat de mogelijkheid voor gemeenten en arbeidsmarktregio’s om hun eigen dienstverlening te verbeteren en met en van elkaar te leren. Samenwerken zorgt bovendien voor kwalitatief betere en efficiëntere dienstverlening binnen het werkdomein. Instrumentengidsen Dennis en Eva faciliteren kennisdeling, samenwerking en harmonisatie.  Dit leidt tot een betere begeleiding van werkzoekenden en werkgevers. Kortom, instrumentengidsen Dennis en Eva zorgen voor kennisdeling, samenwerking en harmonisatie. Download de factsheet (pdf) voor de belangrijkste informatie op een rij.

Video's

Op ons YouTube-kanaal zijn introductie- en instructievideo's te vinden over Dennis en Eva: