Rechtmatigheid Studietoeslag

Het ministerie van SZW heeft het Inlichtingenbureau gevraagd om dienstverlening te ontwikkelen voor de aangepaste regeling rondom de studietoeslag. Met de informatie die het Inlichtingenbureau levert kan een gemeente nagaan of studenten, die wegens een structurele beperking niet in staat zijn om bij te verdienen, nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor het ontvangen van studietoeslag. Daarvoor gelden de volgende criteria:  

 • student ontvangt studiefinanciering en-/of  WTOS; 
 • student heeft geen (inkomsten uit) dienstverband; 
 • student heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
 • student heeft geen inkomsten uit een stage boven het nettobedrag van de vastgestelde vrijlatingsnorm. Indien dit toch het geval is, wordt het nettobedrag meegeleverd, zodat de gemeente extra inkomsten kan verrekenen 


Alleen als aan een of meerdere van deze deeltoetsen niet wordt voldaan volgt een signaal aan de gemeente. Er is dan gedurende de periode van het ontvangen van studietoeslag sprake van een situatie die mogelijk van invloed is op het recht of de hoogte hiervan. Gemeenten krijgen zo inzicht in relevante veranderingen van mensen die studietoeslag ontvangen. 

Hoe werkt het?

 • U vraagt de dienst kosteloos aan via het ‘mutatieformulier Werk & Inkomen’. U vindt dit formulier rechtsboven op de overzichtspagina Werk en Bestaanszekerheid.
 • U kunt iedere maand een bestand aanleveren met studietoeslagdossiers waarover u informatie wilt ontvangen. De aanleverdeadline is steeds de 1e van de maand; 


NB. U kunt nieuwe studietoeslagdossiers ook eenmalig aanleveren. Voorwaarde is dat u de studietoeslagen juist registreert, zodat deze via een DKD-koppeling (bijstandsregelingenbericht) beschikbaar zijn. U vindt hierover alle details in de Handleiding. 

 • Het Inlichtingenbureau vraagt gegevens op bij de DUO en het UWV en verwerkt deze gegevens in een rapportage. 
 • U ontvangt een mail zodra er een rapportage klaar staat op het klantportaal. Dit is naar verwachting uiterlijk de 15e van de maand. 

Gegevens

Rechtmatigheid Studietoeslag levert de gemeente de volgende gegevens. 

UWV 

(Polisadministratie)

 • In het geval van actief dienstverband  
 • In het geval van een lopende Wajong uitkering  
 • In het geval van stagevergoeding hoger dan het bedrag van vrijlating
Duo 
 • In het geval er geen actieve toekenning van Studiefinanciering of WTOS is

Voordelen

 • De informatie die uw gemeente aanlevert wordt maandelijks bevraagd bij de DUO en het UWV;
 • Gemeenten hoeven niet zelf periodiek de gehele populatie te volgen, maar kunnen gebruik maken van de klantvolgvoorziening van het Inlichtingenbureau. 

Vragen & meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met amet onze Servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.