Kwijtschelding lokale belastingen

Huishoudens met een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm kunnen recht hebben op hebben op kwijtschelding van gemeentelijke-en/of waterschapsbelasting. Vaak komen deze huishoudens hiervoor meerdere jaren achter elkaar in aanmerking.

Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen moeten aanvragers gegevens verstrekken over o.a. inkomen en vermogen. Hiermee kan de rechtmatigheid van eventuele kwijtschelding worden getoetst. Om het aanvraagproces voor beide partijen te vereenvoudigen, ondersteunt het Inlichtingenbureau gemeenten en waterschappen bij de beoordeling van de aanvraag.

Hoe werkt het?

Iedere maand worden door gemeenten en waterschappen de BSN’s aangeleverd van mensen die een kwijtscheldingsverzoek hebben ingediend. Het Inlichtingenbureau vergelijkt deze gegevens met gegevens van het UWV, de Belastingdienst en de RDW. Met tussenkomst van het Inlichtingenbureau is het deze organisaties wettelijk toegestaan om deze gegevens beschikbaar te stellen. Deze gegevensvergelijking verwerkt het Inlichtingenbureau in een rapportage die aan het einde van de volgende maand wordt verstrekt. Deze rapportage geeft weer of er belemmeringen zijn voor het toekennen van kwijtschelding. Bijvoorbeeld door de aanwezigheid van financiële middelen die niet zijn opgegeven door de aanvrager.

Hiermee kan de rechtmatigheid van eventuele kwijtschelding worden getoetst. Het inkomen en vermogen van de aanvrager (en diens eventuele partner) onder de inkomens- en vermogensnorm blijft. Hierbij wordt ook gekeken naar voertuigbezit. Vervolgens wordt er per huishouden gerapporteerd of er een belemmering is en zo ja, wat de aard is van de belemmering.

Afnemen Kwijtschelding

Heeft u als gemeente, waterschap of Gemeenschappelijke Regeling interesse in de dienst Kwijtschelding lokale belastingen en-/of heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers.

NB. Gemeenten en waterschappen zijn verantwoordelijk voor het toekennen van Kwijtschelding van lokale lasten en-/of waterschapsbelasting. Wilt u als burger kwijtschelding aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente of het waterschap binnen uw woongemeente.