Ketendata iWmo en iJw

Middels het product Ketendata iWmo en iJw wordt informatie uit het iWmo en iJw berichtenverkeer in de vorm van een gestandaardiseerde dataset beschikbaar gesteld via het portaal Zorg (GGk). De inhoud van de dataset is in afstemming met het Ketenbureau en gemeenten vastgesteld en bestaat naast de berichtinhoud iWmo/iJw ook uit informatie over wanneer de berichten via het GGk tussen bepaalde organisaties zijn uitgewisseld. Daarnaast bevat de dataset ‘geschoonde’ informatie, zodat bijvoorbeeld berichten die (per ongeluk) meerdere keren via GGk zijn uitgewisseld tussen dezelfde organisaties niet de dataset ‘vervuilen’. De dataset bevat ook een koppeltabel met daarin alle aan elkaar gerelateerde berichten die het Inlichtingenbureau op basis van logica voor een gemeente heeft kunnen creëren. Hierdoor kan de gemeente de data, inclusief koppeltabel, zonder verdere verwerkingen in een eigen dashboard inladen en direct aan de slag. 

Gemeenten krijgen alleen de beschikking over haar eigen iWmo/iJw data ten behoeve van het verkrijgen van Management- en stuurinformatie voor gemeente zelf i.v.m. uitvoering wettelijke Wmo- en Jeugdwet taken. Door het gebruik van de data in een eigen managementtool (dashboard) krijgt de gemeente (college/wethouder) inzicht rondom de uitvoering van haar taken in de Wmo en Jeugdwet én kan op basis van dat inzicht met zorgaanbieders het gesprek over de zorg worden gevoerd.