Ketendata iWmo en iJw

Middels het product Ketendata iWmo en iJw wordt informatie uit het iWmo en iJw berichtenverkeer in de vorm van een gestandaardiseerde dataset beschikbaar gesteld via het portaal Zorg (GGk). De inhoud van de dataset is in afstemming met het Ketenbureau en gemeenten vastgesteld en bestaat naast de berichtinhoud iWmo/iJw ook uit informatie over wanneer de berichten via het GGk tussen bepaalde organisaties zijn uitgewisseld. Daarnaast bevat de dataset ‘geschoonde’ informatie, zodat bijvoorbeeld berichten die (per ongeluk) meerdere keren via GGk zijn uitgewisseld tussen dezelfde organisaties niet de dataset ‘vervuilen’. 

Gemeenten krijgen alleen de beschikking over hun eigen iWmo/iJw data. Deze data kunnen zij gebruiken om management- en stuurinformatie te genereren waarmee zij de uitvoering van hun wettelijke Wmo- en jeugdwettaken inzichtelijk kunnen maken en het beleid hierop verder kunnen stroomlijnen.