Antwoordservice DKD

Het digitaal klantdossier is een virtueel dossier voor SUWI-partners (gemeenten, UWV en SVB). Dit dossier ontstaat doordat de SUWI-partners en bronnen zoals RDW, DUO, RvIG gegevens voor opvraging beschikbaar stellen via webservices. De ontsluiting van het gemeentelijk deel van DKD ten behoeve van SUWI-partners verloopt via het Inlichtingenbureau. Gemeenten kunnen hierbij kiezen tussen het aanbieden van webservices, waarbij alleen de routering via het Inlichtingenbureau loopt, of het periodiek aanleveren van een batch bestand dat vervolgens via IB-webservices wordt ontsloten voor de keten.

Het Inlichtingenbureau houdt voor het Digitaal Klant Dossier per gemeente een verwijsindex bij waarin is opgenomen voor welke BSN er gegevens beschikbaar zijn en verwijst naar de betreffende gemeentelijke webservice of toont de gegevens direct via de IB-webservice als de gemeente hiervoor heeft gekozen. Het Inlichtingenbureau biedt in dit verband onderstaand informatieproduct aan:

  • Routeervoorziening voor gemeentelijke DKD-berichten t.b.v. de keten