Aanmelden informatiediensten Schuldhulpverlening

Aanmelden voor de Bvv rekentool 

Wilt u zich aanmelden voor de Centrale Rekenvoorziening beslagvrije voet voor gemeentelijke schuldhulpverlening?  Download hier het aanmeldformulier. Deze vindt u aan de rechterkant van de pagina. U kunt het formulier ingevuld en ondertekend versturen naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl. 

  Wilt u als organisatie een nieuwe gebruikersbeheerder aanmelden? Download dan het aanmeldformulier voor gebruikersbeheerders gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Aanmelden voor Besluit tot toegang schuldhulpverlening 

Wilt u zich aanmelden om de gegevens te kunnen raadplegen voor het plan van aanpak (informatiedienst"WGS Toegang"​)? Download hier het aanmeldformulier. Deze vindt u aan de rechterkant van de pagina. U kunt het formulier ingevuld en ondertekend versturen naar  klantsupport@inlichtingenbureau.nl. 

Aanmelden voor Plan van Aanpak schuldhulpverlening 

Wilt u zich aanmelden om de gegevens te kunnen raadplegen voor het plan van aanpak (Informatiedienst: WGS Plan van aanpak​)?  Download hier het aanmeldformulier. Deze vindt u aan de rechterkant van de pagina. U kunt het formulier ingevuld en ondertekend versturen naar  klantsupport@inlichtingenbureau.nl. 

Externe dienstverlener machtigen 

Wilt u een externe dienstverlener toegang geven tot deze informatiediensten, gebruik dan dit machtigingsformulier. Het machtigingsformulier moet te allen tijde worden ingevuld door de gemeente. De dienstverlener kan dan de diensten aanvragen waarvoor zij gemachtigd is. U kunt het formulier ingevuld en ondertekend versturen naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl. 

Let op: Onze informatiediensten zijn op dit moment enkel nog toegankelijk via Diginet.

Vraag E-herkenning aan ​

Om gebruik te kunnen maken van het portaal Schuldhulpverlening, heeft uw organisatie eHerkenning nodig. Indien uw organisatie dit nog niet heeft, adviseren wij u dit zo snel mogelijk aan te vragen bij uw E-herkenningsprovider. Er moet op organisatieniveau én op gebruikersniveau eHerkenning aangevraagd worden. Houdt hier bij rekening met mogelijke doorlooptijden van twee tot vier weken voor de aanvraag en met het minimale benodigde beveilingsniveau eH3.

Heeft uw organisatie al wel eHerkenning, dan kunt u uw medewerkers machtigen voor het gebruik vande Bvv rekentool. Voor meer informatie omtrent uw E-herkenning verwijzen wij u graag door naar de website van eHerkenning. ​

Vraag een (sub)OIN aan ​

Om als afdeling van een organisatie gebruik te maken van de BVV rekentool, dient er een zogenaamd subOIN aangevraagd te worden. Mocht u voor meerdere afdelingen van uw organisatie gebruik willen maken van de BVV rekentool, dienen er ook meerdere subOIN aangevraagd te worden. Beide subOINs kunt u dan aanmelden op het aanmeldformulier. Om te bepalen of de organisatie reeds een OIN of subOIN dient aan te vragen, maakt u gebruik van de centrale OIN raadpleegvoorziening van Logius. Indien er nog geen geldig OIN beschikbaar is, dan kan deze worden aangevraagd via het aanvraagformulier OIN van Logius. Een subOIN vraagt u aan via: aanvraagformulier subOIN. ​

Concreet betekent dit dat het OIN de organisatie in het geheel presenteert. Wilt u de afdeling gemeentelijke belastingen toevoegen, dient er een apart subOIN aangevraagd te worden en vermeld te worden op het aanmeldformulier. Wilt u daarnaast ook de afdeling participatiewet aanmelden voor de BVV rekentool, dient er nog een apart subOIN aangevraagd en aangemeld te worden. ​

Aanmeldhandleiding beschikbaar  

Om u zo goed mogelijk door de aanmeldprocedure heen te leiden is er een aanmeldhandleiding beschikbaar. Hierin vindt hier alle details omtrent de aanmelding. Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben over de aanmelding, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze servicedesk.  

Kosteloos aansluiten ​

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de IB diensten. Wel dient u rekening te houden met de kosten voor E-herkenning. ​

 ​