Wlz Registertoets

In het Wlz register zijn alle besluiten over de toegang tot zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) te vinden. Een Wlz-aanspraak is voorliggend op een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo 2015.

Hoe werkt het?

Een burger met een Wlz-indicatie heeft geen toegang tot WMO dienstverlening. Gemeenten moeten controleren of burgers aan het juiste loket zijn door te controleren of er een indicatie Wlz is. Dit kunnen zij doen via de Wlz Registertoets. Via het digitale register kan iedere gemeente bij gerede twijfel over de samenloop met de Wlz aan de hand van het Burgerservicenummer (BSN) checken of een inwoner een Wlz-indicatie heeft.

Let bij het invoeren van een BSN bij de registertoets is het belangrijk dat u rekening houdt met de 11-proef. Als het ingevoerde BSN niet het juiste aantal cijfers ingevoerd worden geeft de Wlz registertoets automatisch de status 'Nee' als antwoord. Wij proberen deze bug zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Wlz registertoets beschikbaar via API

Voor de Wlz registertoets is een API beschikbaar. Hiermee kunnen gemeenten naast het portaal ook gebruik te maken van deze dienstverlening middels een geautomatiseerde koppeling. Wilt u zelf of via uw softwareleverancier deze API gaan inrichten, dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Via die weg ontvangt u van ons de benodigde informatie om de koppeling op basis van JSON-API specificaties in te richten. Uiteraard kunt u bij vragen terecht bij onze servicedesk.