Informatie schuldhulpverlening voor gemandateerde organisaties

Mandateren​

Een gemeente kan zijn wettelijke taak v.w.b. schuldhulpverlening mandateren aan een externe dienstverlener, maar blijft in elk opzicht eindverantwoordelijk. Deze vorm wordt momenteel wel toegestaan, alhoewel deze vorm niet specifiek genoemd is in de Wgs. Als gemandateerde organisatie adviseren wij om in ieder geval uw organisatie aan te melden onder een specifieke Organisatie (subOIN) bij Logius. En dan dus per mandaterende gemeente een aparte subOIN. ​

Toegang tot IB producten​

Als gemandateerde organisatie voor een specifieke wettelijke taak kunt u een Digikoppeling Diginetwerkaansluiting aanvragen bij een Diginetwerkleverancier (zie overzicht op Logius site). Hier zijn echter wel kosten aan verbonden.​ Het IB onderkent dat bovenstaande een drempel is en onderzoekt/ontwikkelt op dit moment een alternatieve oplossing die laagdrempeliger en goedkoper is en toch voldoet aan de strengste veiligheidseisen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dat aangeven bij onze Servicedesk.

Juridisch gezien zou u ook gebruik kunnen maken van de digikoppelling  het Diginetwerk van de mandaterende gemeente, maar dan dient wel gewaarborgd te worden dat er geen beveiligingsrisico voor de mandaterende gemeente is.​

Let op: Bewindvoerders, curatoren, schulddienstverleners en budgetbewakers kunnen niet aansluiten op de WGS voorziening.​ Het portaal is specifiek geschikt gemaakt voor gemeentelijke schuldhulpverleners om het plan van aanpak op stellen. Onderzoek dient uit te wijzen of, en in hoeverre, beschermingsbewindvoerders onderdelen zouden kunnen gebruiken. Vooralsnog zorgen de security eisen (Diginetwerkaansluiting en authenticatie via eHerkenning) ervoor dat deze partijen geen toegang hebben tot het portaal voor schuldhulpverlening.