Start inkomstenverhouding

Gedurende de looptijd van de bijstandsuitkering dient de gemeente te controleren of de bijstandsgerechtigde geen nieuwe inkomstenverhoudingen heeft die hij of zij niet heeft doorgegeven. Deze inkomsten dienen immers gekort te worden op de lopende uitkering. In plaats van hier zelf continu onderzoek naar te doen, kunnen gemeenten signaalgestuurd werken op basis van informatie van het Inlichtingenbureau. En bij nog niet bekende inkomstenverhoudingen het gesprek met hun cliënt aangaan.

Hoe werkt het?

Het Inlichtingenbureau wisselt via de maandelijkse aanlevering door gemeenten BSN gegevens van uitkeringsgerechtigden uit aan de UWV Polisadministratie. Hierin wordt informatie over loon, uitkering en pensioenen van alle in Nederland verzekerde werknemers verzameld. Op basis van de terug ontvangen informatie wordt vastgesteld of er sprake is van nieuwe inkomstenverhoudingen, die vervolgens in de vorm van een signaal aan gemeenten worden gerapporteerd.