iEb berichtenlijst

De informatiestandaard (iStandaard) Eigen bijdragen, ofwel iEb bestaat uit verschillende berichten waarmee gemeenten en CAK gegevens over de eigen bijdrage geautomatiseerd uitwisselen. De volgende berichten kunnen binnen de iEb gebruikt worden:

Bericht Titel Verstuurd door
WMO405 Start en stop eigen bijdrage Gemeente
WMO406 Start en stop eigen bijdrage retour CAK
WMO407 Start en stop beschermd wonen Gemeente
WMO408 Start en stop beschermd wonen retour CAK