Berichtenmonitor

Met de Berichtenmonitor kunnen geautoriseerde gebruikers op maat rapportages genereren. Hiermee geeft deze ondersteunende service van het Inlichtingenbureau gebruikers inzicht in het berichtenverkeer binnen de Wmo en Jeugdwet en geeft het gemeenten inzage in de ontwikkeling en de kwaliteit van hun berichtenverkeer.

In de berichtenmonitor kunt u ook berichten opzoeken die langer dan 60 dagen geleden zijn uitgewisseld. Inhoudelijk zijn berichten ouder dan 60 dagen echter niet meer beschikbaar.

Rapportages op maat

Er zijn verschillende praktische rapportages die gegenereerd kunnen worden in de berichtenmonitor:

  • Alle door een gemeente verzonden en ontvangen berichten;
  • Alle foutmeldingen op de door een gemeente gemeente verzonden berichten;
  • Alle settings ten aanzien van het berichtenverkeer binnen het Gemeentelijk Gegevensknooppunt binnen een gemeente;
  • Alle samenwerkingsverbanden waar de gemeente deel van uit maakt;
  • De gemiddelde doorlooptijd van berichtuitwisselingen.