GGk Liveblog

Dinsdag 15 januari

10.30uur; omdat de problemen omtrent de stabiliteit van het GGk zijn verholpen en het berichtenverkeer goed verloopt, zullen wij het liveblog sluiten. De track & trace functie blijven wij nauwgezet in de gaten houden. Wij zullen u buiten dit liveblog om op de hoogte houden van de stand van zaken.

Maandag 14 januari

17.00uur: wij blijven bezig met het verbeteren van ons systeem en hebben inmiddels een aantal aanpassingen gedaan om het monitoren van het berichtenverkeer aan te scherpen. Een soepel verloop van het berichtenverkeer blijft de komende periode onze prioriteit houden en wij werken hard aan blijvende oplossingen om storingen tot een minimum te beperken. 
De haperende Track & Trace functie blijft ook een item waaraan wij de komende tijd zullen blijven werken. Uiteraard blijven wij u hiervan op de hoogte houden.

11.00uur: het systeem heeft het afgelopen weekend stabiel gedraaid. Het berichtenverkeer verloopt soepel en er zijn geen verstoringen geconstateerd. De komende tijd gaan wij het systeem verder verbeteren en de monitoring verscherpen om problemen binnen het GGk in de toekomst vroegtijdig te kunnen signaleren en hier adequaat op kunnen inspelen. 

Track &Trace
De problemen met de Track & Trace functie zijn helaas nog niet volledig opgelost. Ons team blijft hier de komende tijd aan werken.

Vrijdag 11 januari

14.00uur: het systeem is nog altijd stabiel en werkt naar behoren. Het berichtenverkeer, zowel via webservice als via het portaal, verloopt goed. 

Track & Trace service
Het probleem met de Track & Trace service is nog niet volledig verholpen. De service werkt, maar kan een foutmelding geven bij gebruik. Wij adviseren om de service bij een foutmelding na een tijdje nogmaals te proberen. 

Kort onderhoud
Vanavond om 17.00 uur zal er onderhoud aan het GGk portaal plaatsvinden. Het GGk is dan korte tijd niet bereikbaar. Berichten via webservice worden tijdelijk in de wacht gezet en na het onderhoud alsnog verzonden.

Donderdag 10 januari

19.00uur: het systeem blijft stabiel draaien. Alle eerder verzonden berichten, zowel op portaal als via webservice, zijn inmiddels verwerkt en het berichtenverkeer is volledig up-to-date. Het geplande onderhoud wat om 17.00 uur vandaag zou plaatsvinden is geannuleerd. Dit onderhoud zal nu vrijdag 11 januari om 17.00 uur plaatsvinden. Uiteraard blijft ons team de situatie nauwgezet controleren.

Track & Trace service 
Helaas werkt de Track & Trace functionaliteit nog niet naar behoren. De functie kan haperen bij gebruik. Ons team werkt aan een adequate oplossing voor dit probleem.

16.30uur: het systeem draait nog altijd naar behoren en is stabiel. Het berichtenverkeer verloopt op dit moment soepel en de achterstanden zijn op een klein aantal bestanden met berichten in het portaal na weggewerkt. De bestanden die nu nog in de wachtrij staan zullen naar verwachting vandaag nog worden verwerkt. 

De komende dagen blijven wij het systeem nauwlettend in de gaten houden om onverwachte incidenten voor te kunnen zijn. Om 17.00 uur vanavond zal er een kort onderhoud plaatsvinden waardoor het GGk portaal tijdelijk niet beschikbaar is.

Track & Trace
De Track & Trace service functioneert op dit moment nog niet naar behoren. U kunt hier hinder van ondervinden. Ons team werkt op dit moment aan een oplossing.

13.00uur: het systeem draait naar behoren en is stabiel. De komende dagen blijven wij het systeem nauwlettend in de gaten houden om onverwachte incidenten voor te kunnen zijn. Om 17.00 uur vanavond zal er een kort onderhoud plaatsvinden waardoor het GGk portaal tijdelijk niet beschikbaar is. 

Berichtenverkeer via webservice en portaal
Het berichtenverkeer via de webservice verloopt voorspoedig en alle vertraagde berichten zijn op een klein aantal na herzonden. De berichten die op dit moment nog niet herzonden konden worden hadden een probleem van technische aard. De desbetreffende gemeenten zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Ook het berichtenverkeer via het portaal verloopt naar behoren. Er zijn nog enkele berichten met de status 'bezig'. Naar verwachting zullen deze in de loop van de middag ook opnieuw verstuurd worden.

Track & Trace
De Track & Trace service functioneert op dit moment nog niet naar behoren. U kunt hier hinder van ondervinden. Ons team werkt op dit moment aan een oplossing.

10.00uur: het systeem draait nog altijd naar behoren. De actuele situatie met betrekking tot het berichtenverkeer is momenteel als volgt:

Berichten van gemeente naar zorgaanbieder: de verwerking van nieuwe berichten van gemeente naar zorgaanbieder via webservice verloopt probleemloos en alle eerder verzonden berichten zijn herzonden. Een klein deel van de berichten van gemeente naar zorgaanbieder die via het portaal verzonden zijn heeft op dit moment nog de status ‘bezig’. Deze berichten zullen naar verwachting vandaag opnieuw herzonden worden. 

Berichten van zorgaanbieder naar gemeente: alle berichten die via het portaal vanuit zorgaanbieder naar gemeente zijn verstuurd zijn afgeleverd. Het overgrote deel van de via webservice verzonden berichten zijn inmiddels herzonden. Wij verwachten de resterende berichten vandaag kunnen opnieuw te kunnen versturen.

Track & Trace onstabiel
De Track & Trace service is op dit moment onstabiel en kan haperen bij gebruik. Dit is bij ons bekend en wij werken hard aan een spoedige oplossing. 

Woensdag 9 januari

17.00uur: graag delen wij in dit liveblog het antwoord op twee veelgestelde vragen:

  • Kan ik nog wel berichten indienen?
    Ja, er zijn op dit moment er geen problemen bij het ontvangen en verzenden van berichten via het portaal en webservice.
  • Wat kan ik zelf doen om te controleren of alles is goed gegaan? 
    In Track & Trace kunt u zien of uw bericht er staat. Als het bericht de status ‘ bezig’ heeft wordt deze op een later moment alsnog verzonden of afgeleverd door ons. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

16.30uur: het systeem draait volledig naar behoren, maar wordt staat onder permanente controle om te monitoren of de situatie stabiel is. De actuele situatie met betrekking tot het berichtenverkeer is als volgt:

 

Berichten van gemeente naar zorgaanbieder:

berichten die via de web service zijn verstuurd zijn allemaal verwerkt, ook de verwerking van nieuwe berichten verloopt probleemloos. Van de berichten die via het portaal zijn verstuurd heeft een klein deel nog de status ‘bezig’. Deze berichten worden naar verwachting vandaag door het Inlichtingenbureau herzonden, u hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Berichten van zorgaanbieder naar gemeenten:

van de berichten die via de web service zijn verzonden staan er nog een deel op de status’ bezig’. Deze worden op woensdagmiddag en –avond door het Inlichtingenbureau herzonden. Alle berichten die via het portaal zijn verstuurd zijn afgeleverd.

14.00uur: De werkzaamheden van dinsdagavond hebben tot gevolg gehad dat het systeem weer goed loopt. De actuele situatie met betrekking tot het berichtenverkeer is als volgt:

Berichten van Zorgaanbieders naar het Inlichtingenbureau worden probleemloos doorgezet, er is ook geen sprake meer van een wachtrij; Deze berichten moeten nog doorgezet worden van het Inlichtingenbureau naar de gemeenten. Dit wordt momenteel nog bemoeilijkt door de aanwezigheid van een structurele foutmelding. Onderzoek hiernaar loopt. Als herzending noodzakelijk is, dan zal het Inlichtingenbureau daarover informeren.

Bestanden die door gemeenten worden aangeboden via het Portaal en de webservice worden goed verwerkt. Er zijn berichten die de status ‘bezig’ houden. Deze worden momenteel onderzocht. Als herzending noodzakelijk is, dan zal het Inlichtingenbureau daarover informeren.

Dinsdag 8 januari

12.00uur: Er worden doorlopend haperingen in de performance geconstateerd. Er wordt gewerkt aan een optimalisatie, onder andere door een aanpassing in het geheugenbeheer, deze zal vanavond na kantoortijd worden uitgevoerd.

Maandag 7 januari

Op donderdag 3 januari j.l. is er een wederom storing in het GGk berichtenverkeer geconstateerd waardoor er geen berichtenverkeer mogelijk was via het portaal of via de webservice. Na uitvoerig onderzoek is het berichtenverkeer diezelfde dag weer op gang gekomen. Echter is gebleken dat het systeem sindsdien zeer onstabiel is: het berichtenverkeer blijft haperen waardoor het op sommige momenten niet mogelijk is om berichten te verzenden of te ontvangen.

Wij zijn ons zeer bewust van de urgentie van dit probleem en de overlast die daar het gevolg van is. We werken achter de schermen dan ook hard om tot een gedegen oplossing te komen. Tot die tijd blijft ons team de situatie non-stop monitoren om zo de uitval van het systeem en de daarmee gepaard gaande overlast zoveel mogelijk te beperken.

Berichtenverkeer via webservices

Door de problemen met het systeem zijn er geen verzonden berichten verloren gegaan, maar er is wel een wachtrij met niet accuraat verzonden berichten ontstaan. De berichten in deze wachtrij zullen wanneer het berichtenverkeer dit toelaat door het Inlichtingenbureau herzonden worden. Natuurlijk informeren wij u wanneer alle berichten uit de wachtrij verzonden zijn en adviseren u daarnaast uw systeem in de gaten te houden voor de laatste status van uw verzonden berichten.


Berichtenverkeer via portaal

Ook bij aanleveringen via het portaal zijn er geen berichten verloren gegaan. Aanleverbestanden met de status ‘afgeleverd’ zijn correct ontvangen door het Inlichtingenbureau en zullen door ons verwerkt worden. Aanleverbestanden met de status ‘bezig’ dienen op een later tijdstip nogmaals verstuurd te worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk. Dit kan telefonisch via 0800 222 11 22 of per e-mail via servicedesk@inlichtingenbureau.nl