Aanleveren vso en pro jongeren vanaf 1 januari 2019

De Regionaal Meld- en Coördinatiepunten (RMC's) hebben vanaf 1 januari 2019 de taak om de vso en pro doelgroep –tot 23 jaar en zonder onderwijs- te monitoren en te begeleiden naar passend onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan. De uitbreiding van deze gemeentelijke taak is opgenomen in het wetsvoorstel ‘’Regionale samenwerking  vsv en jongeren in een kwetsbare positie’’. Het gaat zowel om jongeren met als zonder arbeidsovereenkomst.

Aanleveren gegevens vso en pro

Tot op heden was het juridisch alleen toegestaan om gegevens uit te wisselen over vso jongeren met een uitstroomprofiel ‘’vervolgonderwijs’’.  De RMC’s mogen vanaf 1 januari 2019 ook SUWI-gegevens ontvangen van pro en vso’s jongeren in de leeftijd 16 tot 23 jaar zonder werk en met het profiel ‘’arbeidsmarkt en dagbesteding’’.

Let op! RMC’s zijn vanaf 1 januari 2019 verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste selecties binnen de wettelijke kaders en doelbinding voor deze toets op vso en pro jongeren. Lees de juridische onderbouwing voor een exacte uitlevering van vastgestelde wettelijke taken.

Toetsing op basis van beslislogica VSV

Indien u pro en vso jongeren aanlevert ontvangt u dezelfde gegevens zoals als u gewend bent bij de rapportage Voortijdig Schoolverlaters (VSV). Het is (nog) niet mogelijk deze jongeren als zodanig te herkennen in de rapportages. Wel kunt u hier het vrije tekstveld voor benutten. Geef in dit tekstveld aan dat het een vos en pro jongere betreft. In dit geval ontvangt u informatie over de status van de jongere in de rapportage.

Contact en informatie

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met accountmanagement via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk via 0800 – 222 11 22 of servicedesk@inlichtingenbureau.nl