Bijstandsdebiteuren signaleert nu ook structureel stijgende inkomsten

Het Inlichtingenbureau (IB) heeft het product Bijstandsdebiteuren verbeterd en levert vanaf nu acht signalen waaronder een signaal dat aangeeft of debiteuren significant hogere inkomsten ontvangen. Een aanpassing die het mogelijk maakt om debiteuren structureel te controleren en daarnaast inzicht creëert​ in de mate waarin debiteuren meer kunnen terugbetalen of kunnen starten met terugbetalen.

Hogere Incassoratio met minder inspanning

Het product Bijstandsdebiteuren maakt het mogelijk om maandelijks informatie te verkrijgen over de inkomens- en vermogenssituatie van bijstandsdebiteuren. Het huidige invorderingsbeleid rondom het opsporen van bijstandsdebiteuren is zeer arbeidsintensief. Vaak worden er jaarlijks hercontroles uitgevoerd op het hele bestand. Bijstandsdebiteuren vergemakkelijkt dit proces. Nieuw is dat u op basis van inkomen drempelwaarden (stijging) kunt instellen waardoor u ook inzage krijgt in significant hogere inkomens. Door deze manier van signaal-gestuurd werken brengt  u debiteuren goed in beeld en kunt u veel gerichter werken.

Hoe werkt het?

U levert maandelijks een bestand aan met alle debiteuren. Het Inlichtingenbureau vraagt vervolgens gegevens uit bij UWV (inkomsten uit dienstverbanden en sociale verzekeringen), Belastingdienst (banksaldo’s) en RDW (voertuigbezit). Elke maand ontvangt u van deze bronnen relevante informatie die heronderzoeken overbodig maken en kunt u signaal gestuurd werken. Met behulp van een dashboard kunt u zelf instellen welke gegevens van welke debiteur u wilt ontvangen.

Ontvang alleen relevante signalen

Om de signalen van het Inlichtingenbureau beter af te stemmen op uw wensen kunt u zelf drempelwaarden  instellen per soort debiteur (betaler, niet-betaler en VOW-er). Het is hierdoor mogelijk om informatie weg te laten die waarschijnlijk niet tot mutatie in de incasso leidt, of drempelwaarden in te stellen voor het opsporen van debiteuren die bijvoorbeeld een dure auto hebben aangeschaft of opeens een hoger banksaldo hebben.

Signalen

 1. Inkomen boven drempelwaarde;
 2. Inkomen boven drempelwaarde Stijging;
 3. Nieuwe inkomstenbron;
 4. Inkomen boven drempelwaarde na daling;
 5. VOW-er gevonden (inkomen boven norm);
 6.  VOW-er gevonden (inkomen onder norm);
 7. Vermogen;
 8. Voertuigbezit

Toegevoegde waarde

 • De signalen bieden de mogelijkheid om te toetsen of bijstandsdebiteuren meer kunnen terugbetalen of kunnen starten met terugbetalen:
 • Door het signaal gestuurd werken weet u eerder dat zich een wijziging voordoet bij een bijstandsdebiteur en kunt u sneller de hoogte van de vordering aanpassen;
 • Bij maandelijkse aanlevering blijft de debiteur continu in beeld en wordt een structurele inkomstenstijging zichtbaar. U hoeft dan niet meer ad hoc zelf periodiek hierop te controleren.
 • U kunt efficiënter werken en sneller inspelen op een nieuw dienstverband (om eventueel loonbeslag te leggen). Daarnaast ontvangt u alleen relevante signalen door de mogelijkheid om zelf drempelwaarden in te stellen.

Aanmelding en kosten

Maakt u nog geen gebruik van het product Bijstandsdebiteuren, maar wilt u het product wel afnemen? Neem dan contact op met klantsupport@inlichtingenbureau.nl. Wij sturen u vervolgens ter ondertekening een contract.  

Heeft u inhoudelijke vragen of behoefte aan uitleg over onze dienstverlening? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers . Zij helpen u graag verder. 
 
NB: Omdat het Inlichtingenbureau voor dit product geen financiering ontvangt worden de beheerskosten doorberekend. De prijs is afhankelijk van het aantal inwoners in het verzorgingsgebied.