Bankrekeningnummers

Bijstandsgerechtigden zijn verplicht om volledig inzicht te geven in hun financiële situatie en melding te maken van al hun bankrekeningen. Het Inlichtingenbureau ondersteunt de gemeenten bij het in kaart brengen en controleren van deze financiële gegevens.

Hoe werkt het?

Eénmaal per jaar, omstreeks mei, ontvangt het Inlichtingenbureau een bestand van de Belastingdienst met daarin de saldo- en rentegegevens van bekende rekeningnummers op 31-12 van een afgesloten fiscaal jaar. Op basis van die gegevens levert het Inlichtingenbureau maandelijks een rapportage met daarin de bankrekeningnummers en het type rekening (spaar- of betaalrekening) van uitkeringsgerechtigden (algemene bijstand, IOAZ en AIO) in hun gemeente.