Banner Lokale belastingen

Belastingen

Binnen het beleidsterrein Belastingen biedt het Inlichtingenbureau het informatieproduct Kwijtschelding. Hiermee is een geautomatiseerde beoordeling van het recht op kwijtschelding mogelijk.  

Kwijtschelding

Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenten en waterschappen bij de beoordeling van aanvragen voor kwijtschelding.

Lees meer