Beëindiging Woonplaatsbeginseltoets per 1-1-2022

In onze nieuwsbrief van oktober j.l. hebben wij u bericht over het feit dat op 1 januari 2022 onze dienstverlening omtrent de woonplaatsbeginseltoets zal worden beëindigd. Naar aanleiding van deze berichtgeving zijn er meerdere verzoeken bij ons binnengekomen om de toets langer beschikbaar te maken zodat deze nog gebruikt kan worden voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente voor jeugdzorg in Q4 2021 (welke pas inzichtelijk wordt in Q1-2022).
 
Wij hebben deze mogelijkheid onderzocht, maar helaas blijkt dat hier geen wettelijke grondslag voor is. Wij kunnen de woonplaatsbeginseltoets dan ook niet langer beschikbaar houden voor gemeenten en zullen de dienst per 1-1-2022 beëindigen. Deze zal vanaf dit moment niet meer beschikbaar zijn via het portaal zorg (GGk).
 
Als alternatief kunnen gemeenten in Q1-2022 via de eigen GBAv bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de zorg die gestart is in Q4-2021.

Heeft u vragen of opmerkingen over de woonplaatsbeginseltoets? Neem dan contact op met onze servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.