Uitkering andere gemeente

Een bijstandsgerechtigde kan uitsluitend bijstand aanvragen bij de gemeente waar hij of zij als bewoner ingeschreven staat. Bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing kan het voorkomen dat een iemand binnen meerdere gemeenten een uitkering ontvangt. Het Inlichtingenbureau levert hiertoe een signaal door onrechtmatig lopende uitkeringen beëindigd kunnen worden.

Hoe werkt het?

Maandelijks verstrekken gemeenten gegevens over de uitkeringsperiode van hun cliënten aan het Inlichtingenbureau. Deze gegevens worden vergeleken met gegevens van andere gemeenten. Eventuele overlap wordt door het Inlichtingenbureau verwerkt in het ''signaal uitkering in andere gemeente''. Gemeenten kunnen aan de hand van dit signaal navraag doen bij de uitkeringsgerechtigde of contact opnemen met de gemeente waar de uitkeringsgerechtigde eveneens geregistreerd staat.
Het signaal ''uitkering in andere gemeente'' kan gezien worden als een uitsluitingsgrond voor het verder verstrekken van de uitkering.