Schuldhulpverlening

Meer tijd en aandacht voor de burger

Omdat mensen met schulden vaak geen goed zicht hebben op hun eigen financiële positie en minder vaak op informatieverzoeken blijken te reageren, kost het veel tijd om een compleet beeld te kunnen schetsen van de financiële situatie. Dat kan voor meer problemen zorgen bij deze groep mensen. Juist daarom is het zo belangrijk om de gegevens direct te leveren aan de schuldhulpverlener, zodat de schuldhulpverlener meer tijd en aandacht heeft voor het begeleiden van de burger.

Centrale rekenvoorziening BVV voor Schuldhulpverlening 

Schuldhulpverleners moeten volgens de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in hun intakeproces de beslagvrije voet in acht nemen. Het Inlichtingenbureau levert hiervoor de toegang voor schuldhulpverleners tot de Centrale Rekenvoorziening BVV. Via deze voorziening kan de beslagvrije voet worden berekend, op dit moment alleen nog via een portaal functionaliteit. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent onze dienstverlening. 

Informatie voor plan van aanpak 

De woongemeente heeft naast de beslagvrije voet ook informatie nodig over de financiële situatie van de inwoner. Deze informatie is nodig in het plan van aanpak. Dit plan van aanpak is onderdeel van de toelatingsbeschikking voor schuldhulpverlening aan de inwoner. De informatie die hiervoor nodig is over inkomen en vermogen biedt het Inlichtingenbureau, conform de wettelijke kaders van de Bgs,  aan uit de onderstaande bronnen: 

  • de polis administratie van UWV  
  • de Basisregistratie Personen (BRP)​ 
  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB)​ 
  • de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)​ 
  • het Kadaster​ 
  • de Kamer van Koophandel (KvK)​ 
  • de gemeenten voor informatie over bijstandsgerechtigden