Schuldhulpverlening

Meer tijd en aandacht voor de burger met een problematische schuld​

Omdat mensen met schulden vaak geen goed zicht hebben op hun eigen financiële positie kost het veel tijd om een compleet beeld te krijgen van hun financiële situatie. Juist daarom is het belangrijk dat schuldhulpverlener bij een hulpvraag van een inwoner zo snel mogelijk financieel overzicht kan krijgen. Per 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlenng (WGS) in werking getreden, deze geeft de schuldhulpverlener de mogelijkheid om uit naam van de inwoner informatie op te vragen. Het Inlichtingenbureau helpt hierbij door een aantal informatiediensten aan te bieden waardoor deze informatiebronnen digitaal toegankelijk worden voor de schuldhulpverlener. ​

Het Inlichtingenbureau biedt in het kader van de WGS de volgende informatiediensten aangeboden, maar het is de bedoeling dat op termijn verder wordt uitgebreid zodat de schuldhulpverlener meer tijd en aandacht heeft voor het begeleiden van de inwoner of zelfs vroegtijdig kan adviseren om erger te voorkomen..​

Centrale rekenvoorziening BVV voor Schuldhulpverlening ​

Schuldhulpverleners moeten volgens de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in hun intakeproces de beslagvrije voet in acht nemen. Het Inlichtingenbureau levert hiervoor de toegang voor schuldhulpverleners tot de Centrale Rekenvoorziening BVV. Via deze voorziening kan de beslagvrije voet worden berekend, op dit moment is de rekenvoorziening voor schuldhulpverlening alleen nog toegankelijk via het Portaal Schuldhulpverlening maar op termijn zal deze ook worden ontsloten voor softwareleveranciers zodat deze direct gebruikt kan worden in uw applicatie. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent onze dienstverlening. ​

Informatie voor besluit tot toegang schuldhulpverlening​

Om in toegelaten te worden tot de gemeentelijke schuldhulpverlening moeten er een aantal voorwaarden voldaan worden om de inwoner ook goed te kunnen helpen. De voorwaarden kunnen verschillen per gemeente omdat er een relatie bestaat met het gemeentelijke beleid. Relevant is steeds of er sprake is van recidive, een fraudeverleden en of men woonachtig is in de betreffende gemeente. Met de dienst "WGS Toegang" kan de schuldhulpverlener digitaal gegevens opvragen bij de RvIG, GSD en SVB conform de wettelijke kaders van de WGS en BGS. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent onze dienstverlening.​

Informatie voor plan van aanpak ​

Na toelating is het belangrijk dat er snel een plan van aanpak wordt gemaakt met de inwoner. Dit plan van aanpak is onderdeel van de toelatingsbeschikking voor schuldhulpverlening. De schuldhulpverlener heeft naast controle van de beslagvrije voet ook informatie nodig over de financiële situatie van de inwoner. De informatie die hiervoor nodig is over inkomen en vermogen biedt het Inlichtingenbureau met de dienst "WGS Plan van aanpak". Met deze dienst kan de schuldhulpverlener digitaal informatie opvragen bij de SVB, UWV, Kadaster, RvIG, RDW, Kamer van Koophandel en de Belastingdienst conform de wettelijke kaders van de WGS en BGS. Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent onze dienstverlening.