Wlz Signalen

Gedurende de looptijd van een Wmo-voorziening kan de persoonlijke situatie van een cliënt veranderen en een Wlz-indicatie worden gesteld. In zo'n situatie kan de Wmo-voorziening worden gestopt om te voorkomen dat er een dubbele verstrekking of financiering is. Gemeenten hebben hier nu echter weinig tot geen zicht op en komen dus vaak te laat achter de samenloop van een Wmo-voorziening en Wlz-indicatie. Hierdoor is er een grote kans dat zorgaanbieders of ondersteuners te lang of zelfs onterecht ingezet worden en gemeenten onterecht kosten maken.

Meer inzicht in Wlz-indicaties bij Wmo-cliënten

De dienst Wlz signalen maakt het voor gemeenten mogelijk om gedurende de looptijd van een Wmo-verstrekking een actief signaal te ontvangen wanneer een Wmo-cliënt ook een Wlz-indicatie krijgt. Door deze aanvullende dienstverlening op het gebied van de Wlz kan dubbele verstrekking of financiering tijdig worden stopgezet door de gemeente en eventuele discussie over onterechte betalingen aan zorgaanbieders of ondersteuners worden voorkomen. Hiermee zetten we weer een stap in het verder terugbrengen van onnodige administratieve lasten in de Wmo.

Hoe werken de Wlz signalen?

Voor het creëren en beschikbaar stellen van Wlz signalen heeft het Inlichtingenbureau zowel Wmo informatie nodig vanuit gemeenten, als Wlz informatie vanuit het CIZ. Het CIZ levert “dat informatie” van alle Wlz geïndiceerde personen bij hen bekend aan bij het Inlichtingenbureau. Deze informatie verwerken we in opdracht van het CIZ in het zogeheten kopie Wlz register. Gemeenten die gebruik willen maken van de Wlz signalen kunnen via het portaal “dat informatie” van inwoners die een Wmo voorziening hebben lopen of hebben aangevraagd aanleveren. Deze informatie verwerken we in opdracht van gemeenten in de zogeheten landelijke voorziening Wmo.

Door vervolgens het kopie Wlz register en de landelijke voorziening Wmo dagelijks met elkaar te vergelijken kan ongewenste samenloop Wmo-Wlz bepaald worden. Een gecreëerd Wlz signaal wordt beschikbaar gesteld via het portaal. Er wordt 1x per dag een .CSV-rapport beschikbaar gesteld met daarin alle nieuwe Wlz signalen die de gemeente kan downloaden. Indien er geen Wlz signalen zijn, zal er geen rapport getoond worden op het portaal.

De dienst Wlz signalen is sinds 1 juli 2020 beschikbaar op het portaal Zorg (GGk). Het versturen van Wlz signalen via web API's is sinds mei 2021 mogelijk. Neem contact op met uw softwareleverancier voor meer informatie over het gebruik van web API's.