DKD inlezen

Het Inlichtingenbureau biedt gemeenten de mogelijkheid om DKD-klantgegevens digitaal in te lezen in de eigen, gemeentelijke applicatie. Daarnaast is het mogelijk om elektronische aanvraagformulieren gedeeltelijk, automatisch in te laten vullen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Hiermee maakt DKD-Inlezen eenmalige gegevensuitvragen en het hergebruik van gegevens mogelijk. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de participatiewet taken. Zie onderaan de Factsheet Suwinet voor gemeenten.

Zowel de huidige keten SLA als de komende versie staan het gebruik van DKD-Inlezen uitsluitend toe op gevalsbasis, per individueel BSN. Het op reguliere basis bevragen van de complete populatie is enkel toegestaan na het maken van concrete afspraken met de bronleveranciers, BKWI en het Inlichtingenbureau.

Hoe werkt DKD-Inlezen?

U kunt een digitaal vraagbericht sturen naar het Inlichtingenbureau. Wij sturen de vraagberichten door naar te bevragen (aangesloten) partijen. De bevraagde partijen sturen een antwoordbericht, aangevuld met klantgegevens, terug naar het Inlichtingenbureau. Wij zetten deze berichten direct door naar gemeenten.

Op dit moment leveren wij gegevens van onderstaande organisaties: 

  • UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen);
  • SVB (Sociale Verzekeringsbank);
  • GSD (Gemeentelijke Sociale Diensten).;
  • RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer);
  • DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs);
  • GBA (Gemeentelijke Basisadministratie);
  • Kadaster (registreert vastgoed- en geografische informatie).

ENSIA

DKD-inlezen valt onder de ENSIA verantwoording. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het project ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid. Meer informatie over ENSIA vindt u hier.