Homepage banner

Veilig en doelgericht werken door slimme informatiedistributie

Stichting Inlichtingenbureau is in 2001 ontstaan als informatieknooppunt voor gemeenten. Met onze diensten en producten bieden wij gemeenten een waarborg voor een veilige en doelgerichte wijze van gegevensuitwisseling. 

Lees meer over Stichting Inlichtingenbureau

Leer ons kennen

Onze beleidsterreinen

Het inlichtingenbureau verleent diensten op vijf verschillende beleidsterreinen: Werk en inkomen, Onderwijs, Belastingen, Wmo en Jeugdzorg en Schuldhulpverlening. Hieronder vindt u meer informatie over deze beleidsterreinen en de bijbehorende diensten.

Zoeken

Projecten en Ontwikkeling

Naast de bestaande diensten binnen de verschillende beleidsterreinen besteedt het Inlichtingenbureau veel aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en projecten van algemener aard.

Meer informatie

Privacy en Veiligheid

Privacy staat hoog in het vaandel bij het Inlichtingenbureau. Het IB doet dan ook haar uiterste best om haar diensten volledig te laten voldoen aan alle wettelijk gestelde veiligheids- en privacyeisen.

Meer informatie