Realisatie PGB berichten naar v2.0 op GGK

Doel van het project

De PGB berichtenstandaard wordt op dit moment aangepast en wanneer gereed beschikbaar gesteld via de ISD keten, zodat deze beter aansluit bij de administratieve processen van gemeenten, persoonsgebonden budgethouder en de uitvoerende instantie.

Wat gaan we precies doen?

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe set van PGB berichten (v2.0) ten behoeve van de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en het nieuwe PGB budgethouderportaal. Het Inlichtingenbureau dient hiervoor een verbinding op te zetten naar het nieuwe budgethouderportaal en gemeenten de mogelijkheid te bieden om via de KBT de nieuwe berichten te kunnen testen. De nieuwe set aan PGB berichten v2.0 is al door het Inichtingenbureau in 2017 geïmplementeerd.