Voertuigbezit

Wanneer een uitkeringsgerechtigde in het bezit is van een auto of ander voertuig, kan dat van invloed zijn op de vaststelling van het vermogen. Daarom is het voor gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) belangrijk om informatie over voertuigbezit te ontvangen.

Hoe werkt het?

Het Inlichtingenbureau wisselt voor dit informatieproduct gegevens uit met de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). Jaarlijks leveren wij tienduizenden van deze RDW-signalen. Echter niet al het voertuigbezit heeft gevolgen voor het vermogen. Het Inlichtingenbureau labelt daarom signalen die mogelijk van invloed zijn op de uitkering. Denk hierbij aan het bezit van meerdere voertuigen, voertuigen van dure merken of de aanschaf van een voertuig dat een indicatie kan zijn voor neveninkomsten (zoals bijvoorbeeld een bestelbus).