Berichtenverkeer Eigen Bijdrage

Berichtenverkeer Eigen Bijdrage (iEb)

Vanaf 2020 is het mogelijk om via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) berichten uit te wisselen met het CAK voor de eigen bijdrage voor de Wmo: de iEb berichtenstroom. 

Gebruik GGk voor de iEb

De werking van de iEb berichtenstroom is gelijk aan de reeds bekende berichtenstromen, zoals de iWmo en de iJW. Dit betekent dat u zelf de keuze kunt maken om de iEb-berichten uit te wisselen door handmatig te up- en downloaden via het GGk-portaal, of dat u geautomatiseerd up- en download via een webservice.

Uitwisseling via webservice

Bij de berichtenuitwisseling via een webservice moet u met een aantal dingen rekening houden. Zo is het belangrijk om contact op te nemen met uw Digikoppelingsleverancier om de nodige aanpassingen voor de iEb te bespreken en uit te voeren. Controleer daarnaast ook of uw PKI-overheidscertificaat nog langere tijd geldig is. Ook is het verstandig om binnen uw organisatie na te gaan of voor het iEb berichtenverkeer een ander endpoint nodig is dan momenteel in uw huidige berichtenverkeer gebruikt wordt. 

Als het endpoint hetzelfde is kunt u uw bestaande CPA ook gaan gebruiken voor het iEb berichtenverkeer. Indien u wel een ander endpoint wilt gebruiken kan de GGk productbeheerder van uw gemeente een nieuwe CPA aanvragen, activeren en instellen. 

iEb en samenwerkingen

Het iEb-berichtenverkeer hoort bij de wettelijke taken die de gemeente uitvoert voor de WMO. Hierdoor valt het iEb-berichtenverkeer binnen de samenwerking WMO die al bij het Inlichtingenbureau bekend is. Voor al bestaande samenwerkingen betekent dit dat er geen aanvullende overeenkomsten noodzakelijk zijn. Het iEb-berichtenverkeer wordt automatisch toegevoegd aan de kerngemeente of dienstverlener in de samenwerking (op 2 januari).

Let op! Het is niet mogelijk om een aparte, afwijkende samenwerking aan te maken specifiek voor het iEb-berichtenverkeer.

Gebruik iEb berichtenverkeer

Zoals aangegeven werkt het iEb-berichtenverkeer via het GGk op een vergelijkbare manier als andere berichtstromen zoals de iWMO of PGB-WMO. Ook zijn het grootste gedeelte van de ondersteunende services ook verkrijgbaar voor de iEb. Track & Trace is echter als enige ondersteunende dienst niet beschikbaar voor het iEb-berichtenverkeer.