Berichtenverkeer PGB

Binnen het GGk portaal bestaat de mogelijkheid om berichten uit te wisselen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit wordt gedaan met de dienst Berichtenverkeer Trekkingsrecht PGB. Binnen deze dienst zijn een tweetal berichttypen die kunnen worden uitgewisseld tussen gemeenten en de SVB: de toekenningsbeschikking en de budgetafsluiting.

Toekenningsbeschikking (TKB)

Het TKB is het startbericht in de gegevensuitwisseling ten behoeve van trekkingsrechten tussen gemeenten en de SVB. Gemeenten laten middels dit bericht aan de SVB weten dat zij een persoonsgebonden budget (PGB) hebben toegekend aan een cliënt (budgethouder).

Budgetafsluitingsbericht (BAB)

In een Budgetafsluiting (BAB) wordt na afloop van een specifieke budgetperiode de totale besteding op een budget van een cliënt doorgegeven aan de verstrekker, ofwel de gemeente. Binnen het GGk portaal kunnen de BABs opgehaald worden via de dienst PGB berichten opgehaald worden.