Europees Sociaal Fonds (ESF)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is opgericht om het vinden van werk en het overstappen naar een nieuwe baan makkelijker te maken. Het fonds stelt met name geld ter beschikking om werklozen en gehandicapten aan betere of nieuwe banen te helpen. De Europese Unie verdeelt de ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie en zorgt hiermee voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Hoe werkt het?

Het Inlichtingenbureau bepaalt met behulp van gegevens uit de UWV Polisadministratie of burgers op het vlak van uitkeringen dan wel inkomen in aanmerking komen voor subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) REACT-EU. Zo niet, dan geeft het Inlichtingenbureau aan wat de reden van afwijzing is. De toets vindt plaats op basis van onderstaande criteria:

 • Niet-uitkeringsgerechtigden: geen werk of uitkering
 • Arbeidsbelemmerden: Een persoon die bekend is in het Landelijk Doelgroepenregister met registratie ‘beschut werk’
 • Jongere: Een persoon jonger dan 28 jaar
 • Personen in de uitkering: Een persoon met uitkering
 • Vreemdeling: Is verblijfscodetitel 21 t/m 23, 25 t/m 30, 35 t/m 40
 • Natuurlijke personen: Een persoon met werk
 • Vreemdeling met tijdelijke bescherming: verblijfscode 46
 • Doelgroep ‘leerlingen’ blijft buiten scope, deze doelgroep wordt niet getoetst via de ESFsubsidietoets. Gegevens over deze doelgroep worden rechtstreeks bij Uitvoering van Beleid aangeleverd.

Voordelen van de ESF-subsidietoets

 • Het bestand dat de gemeente aanlevert bevat alleen BSN’s van de aanvragers. Het Inlichtingenbureau bepaalt het recht op basis van de UWV Polisadministratie. Dit bespaart u tijd en moeite;
 • Indien een deelnemer niet aan de criteria voldoet ontvangt u een toelichting met de reden van afwijzing;
 • Voor de verantwoording van aanvragen is het gebruik van Suwinet-inkijk niet meer nodig;
 • Als gemeente ontvangt u een uniforme en automatische verantwoording van subsidieaanvragen;
 • Er wordt alleen getoetst op noodzakelijke gegevens. Elke regeling heeft beslisregels die bepalen of een traject voldoet.

Goed om te weten

 • 35 arbeidsmarktregio’s kunnen gebruik maken van de ESF-subsidietoets. Wilt u weten welke gemeenten hiertoe behoren? Kijk dan op de site van de overheid;
 • Wilt u als centrumgemeente van een arbeidsmarktregio gebruik maken van de ESF-subsidietoets? Meld u dan aan middels het aanmeldformulier. Deze is hier te vinden. 
 • Overige deelnemers- en doelgroepkenmerken moeten nog steeds door aanvragers zelf aangetoond worden met verifieerbare stukken of systemen (bijvoorbeeld leeftijd, status vreemdelingen, mate van arbeidsbelemmering en/of bewijs van inschrijving UWV).