Testomgeving Werk en inkomen

Op de Testomgeving Werk en inkomen van het Inlichtingenbureau kunnen gemeenten wijzigingen tsten en controleren binnen de beleidsterreinen werk en inkomen, onderwijs en belastingen. Bij de in gebruik name van nieuwe (of bestaande) producten en diensten is het van belang dat de connectie tussen de gemeente en het Inlichtingenbureau goed getest wordt om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening optimaal voor u blijft werken. 

Testen loont!

Partijen die momenteel al testen op de testomgevingen van het Inlichtingenbureau geven aan dat zij hier veel profijt van hebben. Door de ervaringen die zij opdoen met het testen voorafgaand aan nieuwe releases of wijzigingen, kunnen fouten in nieuwe diensten of aangepaste bestaande producten vroegtijdig opgespoord en verholpen worden. Dit zorgt voor soepeler gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau en daar profiteert elke gebruiker van mee.

Aanmelden voor de testomgeving Werk en inkomen

Aanmelden voor de testomgeving is op elk moment mogelijk middels het aanmeldformulier wat beschikbaar is onderaan deze pagina.