Voortijdig Schoolverlaten

Om Doorstroompunten te helpen bij het uitvoeren van hun taken biedt het Inlichtingenbureau een VSV-rapportage die maandelijks laat zien of jongeren er in slagen een inkomen te verwerven zonder startkwalificatie. Met deze informatie kan een doorstroompunt snel handelen en vaststellen wie ondersteuning nodig heeft. 

Stap nu over op de vernieuwde VSV rapportage 

De VSV rapportage is volledig vernieuwd en biedt diverse voordelen ten opzichte van de oude dienst:

  • Het nieuwe klantvolgsysteem zorgt ervoor dat u alleen nog jongeren hoeft aan- en af te melden
  • Als gebruiker van VSV 2.0 ontvangt u dagelijks de inkomensverhoudingen van jongeren die nog niet geprioriteerd zijn of in prioriteit 1 (een voortijdig schoolverlater zonder werk en/of uitkering) staan.
  • U ontvangt wekelijks het actuele, bijgewerkte prioriteitenrapport. 
  • Het aantal verloonde uren, inschrijving in het doelgroepregister van het UWV en een inkomstenverhouding (IKV)-signaal zijn nieuwe gegevens die u terug kunt vinden in VSV 2.0 op het vernieuwde klantportaal IB-NEXT.
  • Op ons vernieuwde klantportaal zijn alle gegevens 24/7 in te zien.

eHerkenning voor een veilige gegevensuitwisseling

Om VSV 2.0 te gebruiken op het vernieuwde klantportaal IB-NEXT, heeft u eHerkenning niveau 3 (EH3) nodig om in te loggen. Met de implementatie van eHerkenning voldoet het Inlichtingenbureau aan de actuele standaard voor veilige gegevensuitwisseling. Vraag EH3 aan bij uw eigen eHerkenningsmakelaar op de dienst: EH3 Inlichtingenbureau Knooppuntdiensten. Daarnaast heeft u een gebruikersbeheerder nodig om in te loggen middels eHerkenning. De gemeente/het doorstroompunt wijst zelf een gebruikersbeheerder aan die de rechten voor diens collega’s kan uitgeven. Vul het formulier in om de gebruikersbeheerder bij ons aan te melden.  

Bereikbaar via nieuw portaal of API

VSV 2.0 is bereikbaar via het vernieuwde klantportaal van het Inlichtingenbureau (IB-NEXT). Gemeenten kunnen zelf toegang krijgen via het klantportaal of via een API (Application software interface). De API wordt beschikbaar gesteld door de softwareleverancier van uw gemeente/doorstroompunt. Meer informatie kunt u vinden op onze website, via onze servicedesk, of neem contact op met uw eigen softwareleverancier.