Voortijdig Schoolverlaten

Om de Regionaal Meld- en Coördinatiepunten (RMC's) te helpen bij het uitvoeren van hun taken biedt het Inlichtingenbureau een VSV-rapportage die maandelijks laat zien of jongeren er in slagen een inkomen te verwerven zonder startkwalificatie. Met deze informatie kan een RMC snel handelen en vaststellen wie ondersteuning nodig heeft.

Hoe werkt het?

Toetsing vindt plaats op basis van prioriteiten, bestaande uit vijf mogelijkheden:

  1. Geen werk of uitkering gevonden in de polisadministratie van UWV of in de database Participatiewet van het Inlichtingenbureau;
  2. Alleen Arbeidsverhouding gevonden met een (opgeteld) bedrag van <300 euro in de bevraagde loonperiode (let op: ziektewet wordt gezien als werk, omdat hier een dienstverband aan ten grondslag ligt). Bij meerdere dienstverbanden (Inkomsten opgave - IKO’s) vindt een optelling plaats van gevonden IKO’s in een bepaalde periode(n). Als de optelling boven de drempelwaarde is dan prioriteit;
  3. Alleen Arbeidsverhouding gevonden met een (opgeteld) bedrag van >300 euro bevraagde loonperiode. loonperiode (let op: ziektewet wordt gezien als werk, omdat hier een dienstverband aan ten grondslag ligt). Bij meerdere dienstverbanden (Inkomsten opgave - IKO’s) vindt een optelling plaats van gevonden IKO’s in een bepaalde periode(n). Als de optelling boven de drempelwaarde is dan prioriteit 3;
  4. Arbeidsverhouding gevonden (ongeacht bedrag) tezamen met een uitkering (niet zijnde ziektewet);
  5. Alleen een uitkering gevonden (niet zijnde ziektewet). NB: Uitgekeerde pensioenen en lijfrenten worden bij de prioritering buiten beschouwing gelaten. NB: Op termijn zullen 0-bedragen en negatieve bedragen bij de prioritering buiten beschouwing worden gelaten.
     

Voordat ze een rapportage ontvangen moeten de RMC’s een digitaal bestand aanleveren met de bij de RMC beschikbare gegevens over voortijdig schoolverlaten in de regio. Het Inlichtingenbureau wisselt deze vervolgens uit met gegevens van gemeenten en UWV en stelt hiermee vervolgens de volledige Rapportage VSV samen.

document

No demo item exists for the selected template.