Vermogen saldo en rente

Eigen vermogen heeft invloed op het recht van een bijstandsuitkering. Het Inlichtingenbureau helpt de gemeenten bij het inzichtelijk maken van dit vermogen door middel van signalen op saldo en rente.

Hoe werkt het?

Maandelijks onderzoekt het Inlichtingenbureau met behulp van de Belastingdienst het vermogen van uitkeringsgerechtigden. Hierbij wordt gekeken naar het banksaldo en de genoten rente per rekeningnummer op 31 december van een afgesloten fiscaal jaar.

Ligt het totaal aan saldo van alle rekeningnummers boven de vermogensgrens? Dan wordt er een signaal gecreëerd. Deze vermogensgrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Een signaal vanwege overschrijding van de vermogensgrens wordt ook verstrekt wanneer de ontvangen rente op de rekeningen hoger is dan een bepaald percentage* van de vermogensnorm.

Ook banksaldo- en rentegegevens van de partners worden door het Inlichtingenbureau aan gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geleverd. Als een gemeente of de SVB een vermogenssignaal van het Inlichtingenbureau onderzoekt, wordt er ook gecontroleerd of er voor een eventuele partner vermogenssignalen zijn afgegeven.

*Hier wordt gerekend met de rente van het afgesloten voorgaande fiscaal jaar.