Afbeelding Wmo en jeugdzorg

Stuurinformatie iWmo en iJw

Nauwkeurige data uit het berichtenverkeer voor de Wmo en de Jeugdwet kan gemeenten enorm helpen bij de uitvoering van hun taken. Stichting Inlichtingenbureau werkt samen met het Ketenbureau aan diverse informatieproducten waarmee we data uit het berichtenverkeer veilig, volledig, uniform en in samenhang beschikbaar kunnen stellen aan gemeenten. Met deze producten krijgen gemeenten meer inzicht in wat er binnen hun gemeente gebeurt op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet. Onder de overkoepelende dienst Stuurinformatie zullen deze informatieproducten met elk hun eigen specificaties op het gebied van data de komende periode ontwikkeld en aangeboden worden.

 

Ketendata iWmo en iJw

Middels de producten Ketendata iWmo en iJw wordt gestructureerde informatie uit het iWmo en iJw berichtenverkeer in de vorm van een gestandaardiseerde dataset beschikbaar gesteld via het portaal Zorg (GGk).

Lees meer

Voorziening iWmo/iJw

In de voorziening iWmo/iJw wordt de data voor de datasets en dashboards binnen management- en stuurinformatie iWmo en iJw opgeslagen.

Lees meer