Doelgroepouders kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst Toeslagen is verantwoordelijk voor de betaling van kinderopvangtoeslag. Om het recht op kinderopvangtoeslag definitief vast te kunnen stellen, moet de Belastingdienst Toeslagen weten op welke momenten aanvragers van de kinderopvangtoeslag een re-integratietraject hebben gevolgd.

Hoe werkt het?

Het Inlichtingenbureau faciliteert de centrale informatievoorziening voor de Belastingdienst Toeslagen. Alle gemeenten leveren hun gegevens over doelgroepouders ieder kwartaal aan bij het Inlichtingenbureau. Deze worden samengevoegd en middels een bestand aangeboden aan de Belastingdienst Toeslagen.

De Belastingdienst kijkt vervolgens op basis van de gegevens die gemeenten, UWV en DUO aanleveren of mensen terecht aangeven dat zij doelgroepouder zijn. Gemeenten moeten wel zorg gaan dragen voor een juiste registratie van doelgroepouders en de perioden dat zij trajecten volgen. De klantmanager van een gemeente zal een doelgroepouder moeten wijzen op het feit dat hij een aanvraag in moet dienen voor kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst Toeslagen.