ISD Keten

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) maakt onderdeel uit van de ISD keten. De ISD keten is kortgezegd de infrastructuur die gemeenten en de verschillende ketenpartijen op het gebied van de Wmo en Jeugdwet verbindt. Ketenpartijen die aangesloten zijn op het GGk zijn onder andere VECOZO (zorgaanbieders), de RvIG, het CBS, het CIZ, de SVB en het CAK. Naast gemeenten en ketenpartijen bestaat de keten ook uit een aantal partijen die de keten faciliteren en/of ondersteunen. Denk hierbij onder andere aan het ketenbureau, het Zorginstituut en VNG Realisatie. Hieronder zetten we een aantal van deze instanties voor u op een rij.

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Het ketenbureau fungeert als regisseur binnen de ISD keten. Zij dienen als contactpersoon voor algemene zaken binnen de keten en zijn aanspreekpunt voor zowel gemeenten als zorgaanbieders. Het ketenbureau heeft als hoofdtaak om administratieve lasten binnen het sociaal domein zoveel mogelijk terug te dringen. Het Ketenbureau organiseert bij nieuwe releases vaak ketentesten en koppelt partijen waar mogelijk.

VECOZO

Sinds 2002 biedt VECOZO zorgaanbieders een veilig en betrouwbaar portaal voor digitale berichtenuitwisseling in de zorg. Zij regelen het administratieve berichtenverkeer (richting gemeenten) voor alle zorgverzekeraars, zorgkantoren en meer dan 44.000 zorgaanbieders. Van de tandarts om de hoek tot een specialistisch ziekenhuis.

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland levert met zijn wettelijke taken een belangrijk bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Daarnaast is Zorginstituut Nederland de beheerder van de iStandaarden (iWmo, iJw, iWlz, iEb en iPGB).

VNG realisatie

VNG realisatie is de beheerder van de StUF envelop die wordt gebruikt binnen het berichtenverkeer. Via de website gemmaonline is de documentatie voor de StUF envelop beschikbaar.

Logius

Logius helpt organisaties met een publieke taak om hun dienstverlening zo in te richten dat burgers en bedrijven zaken betrouwbaar en eenvoudig kunnen regelen. In deze rol is Logius de beheerder van de digikoppeling standaard die wordt gebruikt binnen de keten.