Loonkostensubsidie Re-integratie

Vanaf januari 2017 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van vangnetters in de ziektewet. Dit betekent dat gemeenten werkzoekenden binnen de doelgroep Participatiewet ondersteunen bij de re-integratie naar werk. UWV draagt hiermee de re-integratie officieel over aan gemeenten en informeert gemeenten via het Inlichtingenbureau als een werknemer uit de gemeentelijke doelgroep ziek uit dienst gaat. Dit betekent dat gemeenten van het Inlichtingenbureau nieuwe rapportages ontvangen. Deze rapportages bevatten BSN’s van burgers die, op het gebied van re-integratie vanuit de ziektewet, onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.

Hoe werkt het?

Per 1 januari 2017 stuurt UWV via Stichting Inlichtingenbureau meldingen naar gemeenten als een werknemer uit de gemeentelijke doelgroep ziek uit dienst gaat. Door middel van het Digitaal Klantdossier (DKD), een gemeenschappelijk dossier waarin UWV, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenten informatie delen, vraagt het Inlichtingenbureau gegevens op van cliënten die met loonkostensubsidie aan het werk zijn. Een gemeente is verantwoordelijk voor de re-integratie als deze werknemer bij afloop van een dienstverband ziek is en voor hem in de afgelopen twee jaar loonkostensubsidie is verstrekt.