Richtlijnen gemeenten selecties levering DKD & Transformatie CBS-SGR

Richtlijnen gemeenten selecties aanlevering DKD

Het document ''Richtlijnen gemeenten selecties aanlevering DKD'' geeft informatie over het aanleveren van gegevens door gemeenten aan het DKD (Digitaal Klantdossier). De informatie helpt u bij het maken van de juiste selecties.

Richtlijnen Transformatie CBS-SGR

Dit document is bedoeld als hulpmiddel om vanuit de CBS terminologie de juiste vertalingen te kunnen maken. Daarnaast voorziet het document u van informatie voor het hanteren van de juiste codes in het waardebereik voor de aanlevering aan het DKD.