Opdrachtverstrekking Dienstverlening Monitor- en stuurinformatie

In verband met een aantal ontwikkelingen rondom onze Wmo en Jeugdwet-dienstverlening en om u ook in de toekomst van onze informatiediensten te kunnen blijven voorzien, is het noodzakelijk om ons een specifieke opdracht te verlenen voor het verzorgen van de informatiediensten 'Monitor- en stuurinformatie iWmo en Monitor- en stuurinformatie iJw’. 

Toegang tot praktische informatieproducten op het gebied van monitor- en stuurinformatie

Met uw opdracht voor de informatiediensten Monitor- en stuurinformatie iWmo en Monitor- en stuurinformatie iJw kan uw gemeente gebruik (blijven) maken van het product ketendata. Daarnaast zullen in de nabije toekomst meer producten worden ontwikkeld die uw gemeente meer inzicht kunnen geven in het berichtenverkeer en procesinformatie.  Zo streven we ernaar om in 2024 de procestijden binnen de jeugdzorgketen inzichtelijk te maken met behulp van data uit het iJw berichtenverkeer. Ook willen we gemeenten betere inzichten geven in het berichtenverkeer en in procesinformatie door interactieve dashboards te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

Op deze pagina vindt u aanvullende informatie omtrent het verzoek tot deze opdrachtverstrekking. Bekijk hiervoor de links in het grijze blok.

Uiteraard kunt u bij verdere vragen ook contact opnemen met onze servicedesk of accountmanagement. Dit kan telefonisch via 0800 222 11 22 of per e-mail via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of accountmanagement@inlichtingenbureau.nl.